top of page
e-learning-bhp-companies.png

E-learning jest jedną z form nauczania, w dużej mierze wykorzystującą dobrodziejstwa rozwoju techniki oraz dostępności usług IT, a w szczególności Internetu. Pozwala na ukończenie szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej, co dla wielu osób jest barierą i dodatkowym kosztem. Szkolenie może być realizowane na dowolnym medium spełniającym minimalne wymagania techniczne takim jak komputer, laptop, tablet, smartfon czy inne.

 

Szkolenia e-learningowe posiadają swoje specyficzne cechy/ Profesjonalny lektor, ciekawa grafika, interakcja z użytkownikiem to cechy, które wciąż podnoszą jakość szkoleń e-learningowych. https://futurethink.pl/e-learning/

Możliwości jakie stwarzają platformy e-learning w edukacji szkolnej

Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że w perspektywie kilkunastu lat technologia informacyjna stanie się nieodłącznym elementem życia prywatnego i zawodowego zdecydowanej większości ludzi w naszym kręgu cywilizacyjnym. Bez podstawowych umiejętności związanych z tą technologią nie będzie możliwe wykonywanie większości zawodów oraz uzupełnianie posiadanych kwalifikacji i nabywanie nowych. Pozyskiwanie, opracowywanie i wykorzystywanie informacji stanie się częścią typowych działań prywatnych i zawodowych. Wobec tego oświata postawiona zostanie przed koniecznością przygotowania absolwentów szkół do sprawnego posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem informatycznym i telekomunikacyjnym. Rozwój techniki i relatywny spadek cen sprzętu i oprogramowania doprowadzi do tego, że każda szkoła i uczelnia będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu, a ponadto prawie każdy uczeń i student będzie miał do niego prywatny dostęp. W związku z tym przed oświatą stoi poważne wyzwanie, uczynić technologię informacyjną środkiem wspomagającym nauczanie większości przedmiotów nauczania. Narzędzia oferowane przez tę technologię powinny stać się typowymi środkami dydaktycznymi.

bottom of page