Nowoczesna biblioteka aby zaistnieć w świadomości odbiorców, musi korzystać z nowych metod i środków komunikowania.

Jedną z nich jest gra biblioteczna - popularna forma rozrywki wykorzystywana do prezentacji i promowania własnych usług. Gra doskonale sprawdza się też w realizacji zadania nałożonego na biblioteki pedagogiczne jakim jest wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Główne zalety gry to efektowna oprawa, elementy zabawowe, własna aktywność uczestników.        

Gry_-_forma_aktywności.jpg

Gra uczy, integruje, aktywizuje, łączy elementy edukacji, zabawy i rywalizacji. Ważnym aspektem jest umiejętność pracy w grupie i budowanie relacji międzyludzkich
Proces tworzenia fabuły gry pozwala na rozbudzić kreatywności uczniów, wyzwala w nich chęć poszukiwania nowych doświadczeń, daje satysfakcję z wykonanej pracy pobudza wiarę we własne możliwości

Współzawodnictwo grupowe.jpg

Mimo powszechności używania terminu trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie gry. Klasyfikacja gier jest rozbudowana, ale podziały nie są sztywne. 
Gra literacka może odbywać się na terenie miasta i poza nim, ale również w szkole czy bibliotece.        

Gra - definicja.jpg

Niemal każda gra zawiera elementy edukacyjne. Gry edukacyjne tym różnią się od innych, że zostały opracowane przede wszystkim w celu nauczania i stymulowania rozwoju, a rozrywka jest tu formą przekazu wiedzy i narzędziem do poprawy umiejętności.
Gry edukacyjne są popularnym narzędziem dydaktycznym, cenionym za skuteczność, osiąganą dzięki zwiększeniu atrakcyjności procesu dydaktycznego. Mimo że ich podstawowym celem jest edukacja, stanowią formę rozrywki.
 

Gra literacka to skuteczna i niezwykle atrakcyjna metoda popularyzująca czytanie, kształtująca kompetencje czytelnicze oraz motywująca do nauki poprzez zabawę. Przypomina swoją formułą harcerskie podchody… bądź pracę detektywa. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną uczestników i ich umiejętności praktyczne, a może być także doskonałym miejscem na rozwijanie talentów i kreatywność. Jest świetną okazją, aby zdobyć nowe wiadomości dotyczące literatury i historii, otaczającego nas świata.


Celem gry literackiej jest 

  • uświadomienie dzieciom i młodzieży, że książki są potencjalnym źródłem wiedzy i odpowiedzi na wiele pytań

  • zachęcenie uczestników do częstszego sięgania po książki, powrotu do lektur wykorzystanych w grze

Gra miejska to połączenie gry internetowej, happeningu i interaktywnej zabawy ulicznej. Uczestnicy mogą poznawać historię miasta, postaci z nim związanych, architekturę, walory turystyczne regionu. Ulice miasta stają się wtedy planszą gry, a zespoły uczestniczą w rozwiązywaniu zagadek „wchodząc” w dany temat. Gry miejskie mogą stać się istotną alternatywą dla tradycyjnego zwiedzania przestrzeni miejskiej z przewodnikiem.

Gra może składać się z dwóch części: etapu internetowego i etapu ulicznego. Jeśli format gry jest mniejszy, można wybrać jedynie etap uliczny (nigdy odwrotnie).

Początki gier miejskich, trudne do jednoznacznego sprecyzowania, datuje się w Stanach
Zjednoczonych na lata dwudzieste XX wieku, w krajach Europy Zachodniej na lata
siedemdziesiąte, natomiast w przypadku Polski na przełom XX i XXI wieku. 

Wszystkie materiały udostępniane tutaj zostały opracowane z myślą o konkretnych realiach. Można je jednak modyfikować lub traktować jako inspirację.

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
2019
Oprac. M. Grabowska
  • DBP
  • DBP
  • DBP
  • DBP
  • DBP
  • Grey Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now