11ab.jpg

Prawo autorskie i medialne - strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stronie informacje i artykuły dotyczące prawa autorskiego  medialnego, a także praw pokrewnych. Przepisy krajowe i międzynarodowe, orzecznictwo i zmiany w prawie autorskim, obowiązujące ustawy i akty prawne, słowniczek prawny oraz aktualności.

3b.jpg

Legalnakultura.pl -  strona fundacji, która prowadzi  społeczną kampanię edukacyjną o charakterze interaktywnym (tworzy wspólnotę twórców i odbiorców kultury). Kieruje specjalne propozycje do określonych grup odbiorców - w tym nauczycieli, uczniów, seniorów, przedstawicieli różnych grup zawodowych. Na stronie udostępnione zostały zróżnicowane materiały edukacyjne. Wskazuje legalne źródła internetowe, które mają za zadanie je promować i udostępniać.

Przewodnik po prawie autorskim zamieszczony na stronie Legalna Kultura.

Przewodnik "został przygotowany z myślą o wszystkich odbiorcach kultury. Składa się z przejrzystych pojęć. Przechodząc z rozdziału do rozdziału, można nie zasypiając z nudów, zapoznać się ze wszystkimi hasłami, które pozwalają oswoić się z terminologią prawniczą. Aby usprawnić poruszanie się. Przewodnik został wyposażony w szereg specjalnych odnośników: pomocne powiązania, przykłady oraz pytania użytkowników, które pomagają zrozumieć mechanizmy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także odnośniki do określonego przepisu prawa".

1a.jpg

Prawoautorskie.pl - serwis społecznościowy powstały, aby wspierać naukę i praktykę prawa autorskiego i pozostałych dziedzin prawa własności intelektualnej.

 

Serwis adresowany jest do zainteresowanych promowaniem poglądów prawnych w formie naukowej lub praktycznej. Udostępnia unikalną w skali Internetu funkcjonalność, tj. dedykowany system komentarzowy, który umożliwia komentowanie konkretnych przepisów ustawy wraz z przypisami. Staraliśmy się możliwie doskonale połączyć książkę, jaką znamy z jej elektronicznym odpowiednikiem.

1b.jpg

Jesteś twórcą - masz prawo - strona kampanii edukacyjno-społecznej, której celem jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych, że wiele ich kreatywnych działań może być dziełem, zaś skutek ich aktywności należy do nich. Przedsięwzięcie pomoże zrozumieć młodemu pokoleniu w jaki sposób efektami swojej pracy mogą się dzielić z innymi. Uczniowie dowiedzą się jak odpowiedzialnie, zgodnie z prawem, korzystać z dzieł innych, zarówno offline jak i online. Chcemy promować wszelkie formy twórczego i pozytywnego wykorzystania zasobów sieciowych oraz nowych technologii. Przede wszystkim jednak chcemy zainspirować dzieci do twórczego działania, przy zachowaniu szacunku dla pracy i praw innych.

1abc.jpg

Otwarte Zasoby - blog Kamila Śliwowskiego, dyrektora programu edukacyjnego w Centralnym Domu Technologii, współpracownika Fundacji Szkoła z Klasą oraz Fundacji Panoptykon. na blogu można znaleźć wiele artykułów poświęconych otwartym zasobom oraz zastosowaniu technologi informatycznej i komuikacyjnej w edukacji.