Prawo autorskie w pigułce

Prawo autorskie w pigułce

prezentacja (styczeń 2020r.)

Prawo autorskie

Prawo autorskie

w praktyce samorządowe

Prawo autorskie w edukacji

Prawo autorskie w edukacji

Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?

Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy uzytkownik

Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy uzytkownik

Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy użytkownik : nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne (raport). W raporcie zaprezentowano wyniki badań jakościowych dotyczących postrzegania i stosowania prawa autorskiego przez nauczycieli szkolnych.

Analiza prawna przepisów

Analiza prawna przepisów

prawa autorskiego dotyczących bibliotek (projekt nowelizacji)

Podstawowe pytania i odpowiedzi

Podstawowe pytania i odpowiedzi

o prawie autorskim w bibliotece

Analiza prawna przepisów

Analiza prawna przepisów

prawa autorskiego dotyczących bibliotek. Zdiagnozowane problemy i propozycje rozwiązań.

Prawo autorskie

Prawo autorskie

i otwarte zasoby w bibliotece szkolnej (prezentacja)

Prawo autorskie

Prawo autorskie

w czasach zmiany : o normach społecznych korzystania z treści

Prawo autorskie

Prawo autorskie

zmiany w 2015 i 2016 roku

Ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich

materiałów publikowanych w Internecie

Poszanowanie prawa własności

Poszanowanie prawa własności

intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wykorzstanie otwartych zasobów

Wykorzstanie otwartych zasobów

Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów

Mapa otwartych zasobów

Mapa otwartych zasobów

edukacyjnych

Wybrane aspekty

Wybrane aspekty

z zakresu prawa autorskiego z uwzględnieniem utworu naukowego (prezentacja)

Jak korzystać z zasobów

Jak korzystać z zasobów

w internecie z poszanowaniem prawa? prezentacja

Prawo kultury

Prawo kultury

scenariusze przyszłości Projekt badawczy „Cztery scenariusze przyszłości tworzenia, udostępniania i wykorzystywania dóbr kultury oraz ocena jej wpływu na stan społeczeństwa, kultury, edukacji, sektor kreatywny, a także system prawa autorskiego w Europie w perspektywie roku 2040".

Legalna Kultura

Legalna Kultura

legalne źródła w internecie (prezentacja)

Poradnik prawa autorskiego

Poradnik prawa autorskiego

Poradnik prawa autorskiego

Jesteś twórcą - masz prawo

Jesteś twórcą - masz prawo

Jesteś twórcą - masz prawo - scenariusz lekcji na temat praw autorskich dla uczniów szkół podstawowych

Prawa autorskie - scenariusz lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych

Prawa autorskie - scenariusz lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych

Prawa autorskie - scenariusz lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych

Prawa autorskie

Prawa autorskie

Prawa autorskie - scenariusz lekcji dla uczniów gimnazjum (starsze klasy szkoły podstawowej)

Otwarte zasoby i prawa autorskie - jak uczyć o nich w szkole?

Otwarte zasoby i prawa autorskie - jak uczyć o nich w szkole?

Otwarte zasoby i prawa autorskie - jak uczyć o nich w szkole? Scenariusz lekcji.

Wszystkie prawa zastrzeżone

Wszystkie prawa zastrzeżone

Prawo autorskie

Prawo autorskie

pakiet edukacyjny Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu przygotowany na podstawie zasobów biblioteki.