SCENARIUSZE 

KOLEKCJE SCENARIUSZY

  • Lekcje zdalne - scenariusze zajęć online oraz materiały wspierające ich organizację

POMYSŁY NA ZAJĘCIA

- Biblioteki cyfrowe. Propozycje zajęć 
Witryna zawiera materiały do samodzielnego przeprowadzenia zajęć lub przeczytania przez uczniów. Zawarto w nim podstawowe wiadomości na temat kolekcji cyfrowych: definicja, podstawy prawne tworzenia, źródła zbiorów, zasady udostępniania.

BLOG jako narzędzie edukacyjne 
Rodzaje blogów w kontekście edukacji. 
Zapoznając się z blogosferą, widzimy dużą różnorodność zarówno w wyborze tematyki jak i formy prowadzenia blogów. Często wybór tematyki bloga determinuje wybór określonego medium, w którym blogerzy publikują swoje treści.

Cyfrowa opowieść. Trylogia Sienkiewicza – fakty a fikcja literacka  
Cyfrowa narracja (ang. digital storytelling) łączy sztukę opowiadania historii i różnorodne narzędzia multimedialne, wliczając w to grafikę, audio, animacje video, publikacje sieciowe. Cyfrowa narracja to sposób na zaangażowanie uczniów i nauczycieli w opracowywanie różnych historii. To biblioteka zasobów i sposób uczenia się. 

Fałszywe wiadomości - jak je rozpoznawać - gotowe materiały do prowadzenia lekcji odwróconej lub samokształceniowej przez uczniów

Wizerunek w sieci - gotowe materiały do prowadzenia lekcji odwróconej lub samokształceniowej przez uczniów

- Serwis Zdalne lekcje  - materiały do nauki przez internet - zgodnie z podstawą programową