top of page

Kierunki realizacji polityki oświatowej 2022-2023:

7.1 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

bottom of page