Formy reklamy i narzędzia
do ich wykonania

   Represented   

   Exhibited   

Chelsea Brown

Wolfgang Ines

Melinda Rhodes

Max Andrews

Tobias Hargreaves

Katlyn Cross

PLAKAT

Plakat to forma reklamy bardzo często stosowana przez bibliotekarzy.

Plakat zapowiada, popularyzuje i promuje wydarzenia. 

ULOTKA, BROSZURA, FOLDER

Ulotka jest drukiem służącym celom propagandowym bądź informacyjnym, przeznaczonym do szybkiego rozpowszechniania, o niewielkiej objętości.

PREZENTACJA

Prezentacja multimedialna czyli pokaz lub wykład, którego treść jest ilustrowana opracowanymi komputerowo elementami multimedialnymi, takimi jak: rysunki, zdjęcia, a także dźwięki i obrazy (animacje, filmy).

E-KSIĄŻKI

E-KOMIKSY

Książeczki i komiksy elektroniczne są idealnym narzędziem do popularyzacji czytelnictwa - dzieci i młodzież bardzo chętnie tworzą opowieści cyfrowe - np. o ulubionym bohaterze lub książce. 

FILM - edycja, montaż, napisy, muzyka 

Film - utwór audiowizualny, składający się ze scen, które z kolei składają się z jednego lub więcej (do kilkudziesięciu) ujęć.

ANIMACJA poklatkowa

Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.

GRAFIKA 
i ZDJĘCIA

Chcesz stworzyć grafikę na bloga? Potrzebujesz infografiki? A może potrzebujesz grafik na facebooka? Może jakiś plakat lub kolaż? Kilka darmowych narzędzi...

SOCIAL MEDIA NEWSLETTER

Elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów. Dawniej (przed powstaniem Internetu) była to forma szybkiego czasopisma naukowego powielanego na kserokopiarce i rozsyłanego do zainteresowanych prenumeratorów.