top of page
copy-space-paper-brain-with-light-bulb.jpg

Koncentracja uwagi

umiejętność, którą warto ćwiczyć

Koncentracja uwagi to umiejętność skupiania się na wykonywanej czynności. Cały proces polega na odrzuceniu nadmiaru informacji – po  to, aby do świadomości docierały jedynie istotne informacje.

idea-concept-with-light-bulb (1).jpg

KONCENTRACJA - CO TO JEST?

 

  • Umiejętność skupienia uwagi na jednej rzeczy

  • Umiejętność skupienia uwagi na konkretnej jednej rzeczy bez zwracania uwagi na inne pojawiające się elementy

  • Umiejętność dostarczenia jedynie ważnych informacji do mózgu

  • Jest to umiejętność, a nie cecha człowieka, zatem możemy ją ĆWICZYĆ

closeup-young-artist-drawing-colorful-picture-art-school-homework-sitting-desk-cheerful-ch

Funkcje koncentracji uwagi

Funkcją koncentracji jest wykonanie określonego zadania, osiągnięcie celu, rozwiązanie problemu czy zrozumienie ważnego zagadnienia. Co za tym idzie, wysoka umiejętność koncentrowania uwagi wiąże się z lepszą pamięcią, zdolnościami przestrzennymi oraz logicznego myślenia.

Trening koncentracji

Umiejętność koncentracji daje się trenować i usprawniać, czyli można nauczyć się „kierować” swoją uwagą przez odpowiednie ćwiczenia. Warto takie ćwiczenia wpleść w rytm dnia codziennego i powtarzać je w miarę regularnie.

Pamiętaj

Dzieci przedszkolne są w stanie utrzymać uwagę na wykonywanym zadaniu edukacyjnym od 10 do 15 minut i przeważa u nich uwaga mimowolna, czyli niezależna od ich woli. Dzieci w edukacji wczesnoszkolnej są w stanie skupić uwagę np. podczas zajęć do 20 minut, choć w momencie silnego zaangażowania emocjonalnego i entuzjazmu czas koncentracji może wzrosnąć do 40 minut.

Mózg

Mózg dziecka do koncentracji uwagi potrzebuje wyciszenia i niejako odizolowania od bodźców rozpraszających – wzrokowych, słuchowych, ruchowych czy węchowych.

Jest to też stan, w którym dziecko jest wolne od napięć emocjonalnych

3270-2026.png
bottom of page