Publikacje, artykuły, zestawienia, materiały, strony internetowe

zestawienia bibliograficzne

Kompetencje kluczowe - zestawienie.jpg

 

Zestawienie tematyczne

zestaw_toruń.jpg

Wybór literatury
z aktywnymi linkami

kolekcja z materiałami

publikacje, artykuły, prezentacje

Nowa podstawa programowa – materiały szkoleniowe.

 

Materiały ORE - strona www

Wytyczne
do tworzenia

programów nauczania
i scenariuszy zajęć.

 

Zestaw narzędzi edukacyjnych - materiały projektowe

Cele uczenia się.

Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję

 

Publikacja Connie M. Moss, Susan M. Brookhart - opracowana w ramach projektu - CEO

Kompetencje kluczowe w edukacji.

Czym są kompetencje kluczowe? Przez kogo zostały określone?

Prezentacja multimedialna

Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry 
kierowniczej szkół/ przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 
uczniów.

Materiał opracowany w ramach projektu PRZYWÓDZTWO

Oceniam, ucząc.  

Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Publikacja pod redakcją
Danuty Sterny - CEO

Dobre zmiany
w edukacji -
edunews.pl –
dziesięć lat
o nowoczesnej edukacji. 

Wirtualna Biblioteka nowoczesnego  nauczyciela
i ucznia

Strategia kształcenia wyprzedzającego.

Praca zbiorowa pod red. Stanisława Dylaka

Kompetencje kluczowe
a potrzeby
rynku pracy.

 

Prezentacja multimedialna

Kompetencje
przyszłości:
Wyzwania współczesnej edukacji
Kompetencje cyfrowe
Kompetencje społeczne nauczycieli.

Seria Naukowa -
Wydawnictwo FRSE

Jak napisać przedmiotowy program nauczania?

Podstawa programowa
i kompetencje kluczowe a program nauczania.

Prezentacja multimedialna

Kompetencje kluczowe
Informator dla rodziców i opiekunów.

Materiały projektowe 

Uczę (się) w szkole.

Zaproszenie do przygody z ocenianiem kształtującym.

 

Publikacja - Danuta Sterna - CEO

Indywidualizowane podejście do uczniów.

Poradnik jest wsparciem osób wspomagających szkoły i placówki oświatowe w rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Materiały projektowe

Rola jednostek samorządu terytorialnego
w rozwijaniu szkół
i kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów

Poradnik szkoleniowy - ORE

Poradnik i materiały edukacyjne.

Pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia
z wykorzystaniem eksperymentu
i obserwacji. 

Prezentacja materiałów dydaktycznych - CEO

Uczę (się) w szkole.

Zaproszenie do przygody z ocenianiem kształtującym.

 

Publikacja - Danuta Sterna - CEO

Indywidualizowane podejście do uczniów.

Poradnik jest wsparciem osób wspomagających szkoły i placówki oświatowe w rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Materiały projektowe

Rola jednostek samorządu terytorialnego
w rozwijaniu szkół
i kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów

Poradnik szkoleniowy - ORE

Poradnik i materiały edukacyjne.

Pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia
z wykorzystaniem eksperymentu
i obserwacji. 

Prezentacja materiałów dydaktycznych - CEO

Wspomaganie szkól w rozwoju umiejętności uczenia się przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów

 

Materiały pomocnicze - ORE 

Barometr zawodów

2019

Publikacja

Kompetencje
kluczowe
dzieci i młodzieży.

Praktyka edukacyjna.

Publikacja

Pojęcie kompetencji
a polityka wobec edukacji i rynku pracy.

Artykuł - Ireneusz Białecki