10.png

Profilaktyka uzależnień 

OD NARKOTYKÓW I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

Profilaktyka uzależnień oznacza świadome działanie nastawione na jednostki lub grupy społeczne mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym zanim one wystąpią.

2b_edited.png