Projekty

projekt_nestor.jpg

SENIORZY

Celem wojewódzkiego programu „Nestor” jest aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie ich roli w życiu społecznym. 

projekty-Regionaliœci-1.jpg

REGIONALIŚCI

Materiały powstałe w ramach wieloletniej  współpracy Biblioteki z Dolnośląskim Towarzystwem Regionalnym.

Wspólnie promujemy wiedzę na temat Dolnego Śląska.

projekt-wsparcie.jpg

MATERIAŁY

Celem działania jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających.

projekt-DBC.jpg

KOLEKCJE CYFROWE

Celem projektu jest zapewnienie powszechnego i nieograniczonego dostępu do zbiorów naukowo-dydaktycznych, kulturalnych i regionalnych.

Tło: fot. Barbara Rabczuk