Wydawnictwa

Artykuły

Scenariusze

Pomysły na...

Wrocław - fot. Barbara Rabczuk

Projekty regionalne realizowane przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną
we Wrocławiu

Wrocław - Pomnik Anonimowego Przechodnia

Inicjatywy lokalne

Instytucje

Ciekawe miejsca

Dobre praktyki

Wojsławice- fot. Krzysztof Malentowicz

Z regionu - zabytki, atrakcje, zasoby, inicjatywy.

Partynice - fot. KM

Czy znasz Dolny Śląsk?

Zapraszamy do zabawy i nauki o regionie.

Ściana zamku

O kulturze, historii, ciekawych miejscach

 

Materiały wspierające edukację regionalną.
 

Znaczenie kształtowania od najmłodszych lat właściwej postawy dzieci i młodzieży wobec dziedzictwa i przeszłości własnego regionu rozumie każdy nauczyciel. Wdraża tę kompetencję podczas codziennej pracy w szkole. Edukacja regionalna wpisuje się w opisane kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencje obywatelskie. Te pierwsze obejmują rozumienie sposobów kreatywnego wyrażania i wymiany pomysłów i znaczeń w różnych kulturach, za pomocą różnych rodzajów sztuki i innych form kulturalnych, oraz poszanowanie dla tego procesu. Obejmują one angażowanie się w rozumienie, rozwój i wyrażanie własnych pomysłów oraz poczucie miejsca lub roli w społeczeństwie na wiele różnych sposobów i w wielu kontekstach. Natomiast kompetencje obywatelskie uczą dzieci i młodzież działania jako odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym, na podstawie rozumienia koncepcji i struktur społecznych, gospodarczych i politycznych, a także wydarzeń globalnych i trwałości rozwoju. Kompetencje obywatelskie to rozumienie wielokulturowych i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich, a także wkładu tożsamości regionalnej w tożsamość narodową i narodowej tożsamości kulturowej w tożsamość europejską.

Zdobywanie adekwatnej wiedzy i umiejętności, a także kształtowanie postaw pozwalają na odnalezienie własnych korzeni, tożsamości kulturowej i znalezienie swojego miejsca we współczesnym świecie. Dają możliwość zachowania ciągłości własnej (regionalnej) kultury, będącej równocześnie częścią kultury narodowej, europejskiej i światowej. "Edukacja regionalna to kształtowanie młodego człowieka jako związanego ze swoją kulturą, jej przeszłością i tradycjami. To przekazywanie wartości i treści regionalnych w celu zachowania ich dla następnych pokoleń. Zadaniem edukacji regionalnej jest przekazywanie, zwłaszcza najmłodszym, niezwykle bogatego i wielowymiarowego dziedzictwa kulturowego regionu, z równoczesnym uświadomieniem konieczności jego kontynuacji. Odbywa się to poprzez poznanie tradycji, zwyczajów i obrzędowości własnego regionu, co pozwala na integrację ze środowiskiem, zapewnia poczucie więzi społecznych, a tym samym poczucie bezpieczeństwa. Edukacja regionalna pozwala zapewnić ciągłość kulturową społeczeństwa, ale także kształtuje poczucie własnej wyjątkowości, odrębności, przy równoczesnej otwartości i tolerancji".

źródło cytatu

Zapraszamy do korzystania z materiałów udostępnionych w serwisie oraz współtworzenia zasobów poprzez przesyłanie informacji o Państwa działaniach w zakresie kształtowania tożsamości lokalnej na adres Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Tło: fot. Krzysztof Malentowicz