Konkursy

Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry.

Nadrzędnym celem ustanowienia Roku Rzeki Odry 2018 jest potrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem Województwa Dolnośląskiego nad Odrą i jej dopływami oraz promocja Odry jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego naszego regionu.

Z tej okazji Wydział Nauki i Edukacji UMWD wraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu zorganizował dwa konkursy:

  • "Moje miejsce nad Odrą w obiektywie" - konkurs fotograficzny

  • "Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk" - konkurs na przewodnik o Dolnym Śląsku

Z okazji obchodów III Dolnośląskich Dni Osadników na Ziemiach Odzyskanych zorganizowano konkursy adresowane do uczniów dolnośląskich szkół:

- "Życie codzienne osadników na Dolnym Śląsku" w formie gry edukacyjnej, w której uczestniczyli uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

- "Osadnicy na Dolnym Śląsku" - konkurs online dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

"Życie codzienne osadników na Dolnym Śląsku" to gra edukacyjna , dzięki której uczniowie poznają wybrane fragmenty życia osadników we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Gra edukacyjna to nauka przez zabawę, pozwala zgłębić temat, odkryć nieznane dotąd szczególy z przeszłości, ale także otaczajacej nas rzeczywistości, wyzwala  ducha współzawodnictwa oraz działania zespołowego.

"Osadnicy na Dolnym Śląsku" to konkurs online na temat życia osadników we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Dzięki takiej formie uczniowie mogą rozwiązywać zadania w oparciu o udostępnione materiały źródłowe, artykuły, fragmenty książek w dowolnym czasie i miejscu: np. na zajęciach z historii czy języka polskiego, godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych czy czasie wolnym. 

Z okazji II Dolnośląskich Dni Osadników na Ziemiach Odzyskanych zorganizowano konkurs plastyczny "Szli na Zachód Osadnicy" adresowany do uczniów szkół podstawowych.

Rok 2018 - Rok Rzeki Odry
Rok 2018 - Rok Rzeki Odry
Rok 2018 - Rok Rzeki Odry
Z nurtem Odry.jpg
Odra w obiektywie.jpg
Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa
na Ziemiach Zachodnich
patriotyzm.jpg

Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Zachodnich - maj 2018 roku. To kolejna okazja do promowania postawy lokalnego patriotyzmu. Zorganizowano konkurs plastyczny pt. "Dolny Śląsk - patriotyzm lokalnie malowany".

Głównym zamierzeniem imprezy było pogłębienie wiedzy o Dolnym Śląsku, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i rozumienia patriotyzmu w swoich "małych ojczyznach" (regionie, mieście) oraz budowanie i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w kontekście dziedzictwa kulturowego regionu.

Skąd przybyli na Dolny Śląsk pierwsi powojenni osadnicy?

Gdzie i jak mieszkali? Jak sobie radzili w nowym i obcym miejscu? ​

Tło: fot. Krzysztof Malentowicz