Nasze ścieżki przyrodnicze

 1. Przedmiotem Konkursu było opracowanie i przygotowanie ścieżki przyrodniczej znajdującej się w okolicy zamieszkania uczestników Konkursu.

 2. Realizacja pracy konkursowej zakładała pracę zespołową. 

 3. Konkurs adresowany był do uczniów:

 • I kategoria – uczniowie klas I - III szkół podstawowych, którzy przygotują pracę konkursową w formie makiety;

 • II kategoria – uczniowie klas IV - V szkół podstawowych, którzy przygotują pracę konkursową w formie pracy multimedialnej. 

Cele konkursu:

 1. Uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody Dolnego Śląska.

 2. Nabycie umiejętności w zakresie czynnej ochrony przyrody.

 3. Przedstawienie walorów przyrodniczych Dolnego Śląska.

 4. Zwrócenie uwagi na konieczność propagowania idei ochrony przyrody.

 5. Szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych i parków narodowych.

 6. Pobudzenie kreatywności uczestników i wspieranie pracy w grupie.

Podsumowanie konkursu

Wystąpienie pana Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa dolnośląskiego oraz pani Katarzyny Ossowskiej-Kościelniak, przewodniczącej Komisji Konkursowej

12.04.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 7/2022 Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2022 roku. Komisja konkursowa wytypowała laureatów i przyznała nagrody.

Wykaz laureatów konkursu ,, Nasze ścieżki przyrodnicze" - zobacz listę

Wykaz laureatów konkursu ,, Nasze ścieżki przyrodnicze" - zobacz listę

Harmonogramy pobytu grup konkursowych „Nasze Ścieżki Przyrodnicze” w:

Galeria prac konkursowych

Galeria prac konkursowych - po kliknięciu w grafikę nastąpi przejście do strony z pracami konkursowymi.

laureaci-1.png
laureaci 2.png

Tło: fot. Mariusz Cieszewski

 flicr: https://www.flickr.com/photos/polandmfa/7361578704