Zawód bibliotekarza - wyobrażenia i fakty

Dawniej bibliotekarz był kustoszem dorobku kulturalnego, często uczonym. Dzisiaj to również osoba, która znajdzie dla nas książkę na regale, doradzi, pomoże w obsłudze katalogu elektronicznego, ale też poinformuje o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w okolicy.

Bibliotekarz musi charakteryzować się przede wszystkim cierpliwością, systematycznością, wszechstronną wiedzą oraz biegłością w posługiwaniu się zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi narzędziami informacyjnymi. Musi przy tym lubić ludzi, ostatnimi czasy przydatne w pracy bibliotekarza są zdolności animatora kultury i łatwość w nawiązywaniu kontaktów – jako że misją bibliotek jest propagowanie czytelnictwa, a często jest to jedyna tego typu instytucja w danej miejscowości, wiele bibliotek patronuje różnego rodzaju wydarzeniom: konkursom literackim, spotkaniom autorskim z pisarzami, warsztatom i innego rodzaju imprezom kulturalnym.

 

Do obowiązków bibliotekarza należy m.in. udostępnianie zbiorów (czyli wypożyczanie książek na zewnątrz lub umożliwianie korzystania z nich w czytelni) oraz zawartych w nich informacji, gromadzenie (które polega na zakupie publikacji, ich wymianie lub przyjmowaniu darów), opracowywanie (opisanie i skatalogowanie każdej pozycji według ściśle określonych norm bibliotecznych), przechowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki (książek, czasopism, materiałów kartograficznych i audiowizualnych, zbiorów specjalnych (rękopisów i starodruków) itp.), wyszukiwanie, wstępna selekcja i udzielanie informacji. W zależności od rodzaju biblioteki do zakresu obowiązków bibliotekarza może także należeć działalność wychowawcza i szkoleniowa, a także praca naukowa.

 

Stosunkowo nowym zadaniem jest tworzenie tzw. bibliotek cyfrowych, które powstają poprzez skanowanie starodruków i materiałów, które nie podlegają ochronie praw autorskich albo publikacji, których twórcy wyrazili zgodę na umieszczenie dzieł w bibliotece cyfrowej. Więcej o zadaniach bibliotekarzy cyfrowych można przeczytać tutaj.

 

W Polsce mamy 3 główne kategorie bibliotekarzy:

  • Pracujący w bibliotekach publicznych  [podlegają Ministerstwu Kultury]

  • Pracujący w bibliotekach naukowych  [podlegają Ministerstwu Nauki]

  • Pracujący w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych [podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej]

Zadania, kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu oraz stopnie awansu zawodowego zależą od zatrudnienia w jednej z tych grup. 

 

Szczegółowo o kwalifikacjach można przeczytać:

Na podstawie:

Bibliotekarz od A do Z.jpg
 

Powszechnie uważa się, że praca bibliotekarza jest nudna, a jedyną funkcję, którą biblioteka realizuje jest wypożyczanie książek i nic poza tym. Jak wygląda rzeczywistość, można przeczytać tutaj ...

Będąc młodą bibliotekarką.jpg