Bibliotekarz cyfrowy

Umiejętności i kwalifikacje redaktorów i pracowników przygotowujących cyfrowe publikacje wykraczają poza dotychczasowe zadania bibliotekarza i plasują się na pograniczu bibliotekarstwa i informatyki. Do zadań bibliotekarza cyfrowego należy m. in.:

  • Wybór materiałów bibliotecznych przeznaczonych do digitalizacji i udostępnienia w bibliotece cyfrowej

  • Skanowanie (zbiory historyczne), obróbka obrazów cyfrowych w programach graficznych 

  • Przetwarzanie plików, konwersja do odpowiednich formatów

  • Tworzenie publikacji w formatach PDF i DjVu oraz ich optymalizacja do udostępnienia w sieci

Bibliotekarz_cyfrowy_–_specjalizacja_z
Biblioteki, bibliotekarze w erze cyfrowe
Bibliotekarze_cyfrowi_w_środowisku_cyfr
Edukacja w zakresie budowy i rozwoju bib
Biblioteki, bibliotekarze w erze cyfrowe