„Pozostaje zagadką, dlaczego rządy nadal jeszcze wierzą, że zdołają trwale ukryć niewygodne prawdy”
 Krótka historia książek zakazanych, s.324

„Dopóki posiadanie zakazanych pism było niebezpieczne, dopóty był na nie popyt czytelników. Gdy później zakaz został zniesiony, rychło popadły w zapomnienie”    
 Tacyt

Cenzura pozostawia nas w ciemności. Zostaw światło włączone!.png