images.png
Podstawa prawna
autyzm003-247x300.png

Objawy autyzmu – triada zaburzeń autystycznych

 

Objawy autyzmu często widoczne są już u małych dzieci, ale stają się coraz bardziej wyraźne wraz z wiekiem dziecka. Objawy związane są z mową i komunikowaniem się, kontaktami z dorosłymi i rówieśnikami oraz brakiem elastyczności w zachowaniu.

Objawy autyzmu występują w 3 głównych obszarach:

  • komunikacja,

  • interakcje społeczne,

  • stereotypowe zachowania, zainteresowania i wzorce aktywności.

Taki podział nazywany jest triadą autystyczną lub triadą zaburzeń autystycznych. (...) zachowania dziecka, w wymienionych 3 sferach, które są objawami autyzmu. Żadne dziecko nie będzie przejawiało wszystkich tych zachowań, ale tylko niektóre z nich. Autyzm nie jest chorobą, ale spektrum zaburzeń, objawia się w różnorodny sposób, obraz autyzmu u różnych osób może składać się z innych objawów w ramach 3 obszarów triady autystycznej.

autyzm003-247x300.png

Autyzm i zespół Aspergera – jak radzić sobie z organizacją klasy

 

Czym są Autyzm i Zespół Aspergera ? Autyzm charakteryzuje się trzema typami zaburzeń, z których każde w jakiś sposób się przejawia:

Schematyczność w myśleniu i w zachowaniu, ograniczona wyobraźnia i umiejętność twórczej zabawy, która wymaga przeprowadzenia obrzędu lub skupienia się na drobnych szczegółach (takich jak elementy ubioru zamiast wizji całej postaci lub fragmentu zabawki, a nie przedmiotu w całości).

Zaburzenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nieumiejętność prowadzenia obustronnej konwersacji, mylne odczytywanie emocji, gestów i nierozumienie czyichś myśli, zbyt dosłowne interpretowanie słów.

Trudności w relacjach z innymi, przejawy powściągliwości lub obojętności. Niewłaściwe reakcje na zainicjowany już kontakt, powtarzające się wzory zachowań.

Zespół Aspergera jest uznawany za łagodną odmianę autyzmu lub oddzielne zaburzenie, lecz niewątpliwie należy do tej samej grupy zaburzeń, co autyzm.

autyzm003-247x300.png

Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera – wskazówki dla nauczycieli

Dzieci, u których zdiagnozowano zespól Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Ten artykuł dostarcza nauczycielom opisu siedmiu cech charakterystycznych dla zespołu Aspergera a także sugestie i strategie dotyczących występowania tych symptomów w klasie. Przedstawione są behawioralne i naukowe zabiegi oparte na doświadczeniu pracującego z dziećmi z zespołem Aspergera nauczyciela.

Dzieci ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Zwykle widziane jako ekscentryczne i dziwne przez kolegów z klasy, ich nieudolne zdolności społeczne czynią te dzieci kozłami ofiarnymi. Niezdarność i obsesyjne zainteresowanie niejasnymi, mało znanymi tematami przyczyniają się do postrzegania ich jako dziwnych. Dzieci z ZA nie posiadają umiejętności rozumienia istoty związków międzyludzkich i reguł rządzących konwenansami społecznymi; są naiwne i wyraźnie brak im zdrowego rozsądku.

Artykuły
Prezentacje
logo-na-niebiesko-dla-autyzmu-e145995341
Screenshot_2019-11-13_Co_czuję_i_myślę,_