Organizacje pozarządowe - Fundacje

Jak działają organizacje ekologiczne?
Jaki jest ich sposób działania?
Jak możemy wspomagać ekoorganizacje?

Choć działania mające na celu ochronę przyrody podejmowano przynajmniej od XIX wieku, to ruch ekologiczny zaczął szerzej oddziaływać na świecie w latach 70. ubiegłego stulecia. Rosła wówczas świadomość ekologiczna, a nowe ruchy społeczne wpisywały się w postawy kontestacyjne specyficzne dla wielu młodych ludzi z końca lat 60. Wkrótce zaczęły nawet powstawać partie polityczne, których program obejmował przede wszystkim kwestie związane z ochroną środowiska.

Członkowie organizacji ekologicznych zwracali uwagę na ścisłe powiązanie człowieka z przyrodą. Otwarcie mówili też o degradacji środowiska, do której przyczyniła się ludzkość. Apelowali przy tym o podejmowanie działań globalnych związanych z ochroną środowiska, zwracając uwagę nie tylko na potrzebę inicjatyw odgórnych (państwowych), lecz także na poczucie odpowiedzialności za przyrodę, jakie powinno towarzyszyć każdemu człowiekowi.

  • zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństw, w tym edukacja w zakresie zagrożeń dla środowiska i metod ich przeciwdziałania;

  • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie;

  • działania polityczne, związane z potrzebą uregulowania kwestii związanych z ochroną przyrody;

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw dotyczących ochrony przyrody;

  • zapewnianie odpowiednich warunków bytowania dla różnych gatunków zwierząt i roślin.

Dzięki tak wszechstronnym działaniom organizacje ekologiczne na świecie szybko zyskały na znaczeniu i spotkały się ze społecznym poparciem. Obecnie funkcjonują w różnych państwach, w tym również w Polce. Oto niektóre z nich. 

 

Fragment artykułu Od pszczół po nosorożce. Dlaczego warto wspierać organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie?, National Geographic

Greenpeace Polska
 

1016px-Greenpeace_logo.svg.png

Prowadzi m.in. akcje mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochronę bioróżnorodności, sprzeciwia się też wykorzystywaniu energii atomowej i działa na rzecz rozbrojenia państw. Organizacja działa na terenie całego świata - jej oddziały znajdują się aż w 55 krajach. 

ClientEarth (Prawnicy dla Ziemi)

clientearth_polish_logo.png

Organizacja pozarządowa zajmująca się prawem ochrony środowiska.

Jesteśmy prawnikami zajmującymi się ochroną środowiska. Łącząc prawo, naukę i politykę publiczną, mierzymy się z problemami środowiska naturalnego.

Klub Gaja

xlogo.png.pagespeed.ic._TuB_nElxq.webp

Organizacja ppozarządowa działa w obszarze edukacji, inicjuje kampanie ekologiczne i wspiera działania związane z troską o przyrodę i zachowanie bioróżnorodności.

Liga Ochrony Przyrody

logo-lop-ihuohvb9.png

Organizacja ekologiczna powstała w Polsce w 1927 roku. Głównym założeniem jej twórców była chęć uwrażliwiania człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenia jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

logozrodla.png

Organizacja zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, humanitarnej ochrony zwierząt, edukacji przyrodniczej.

Fundacja Ekorozwoju

logo.png

Eko (gr. οἶκος) znaczy dom. Misja fundacji: Chcemy, by idea zrównoważonego rozwoju stanowiła jego fundament. Jesteśmy przekonani, że troska o nasze kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys klimatyczny, wymagają łączenia ze sobą ludzi, różnych dyscyplin naukowych i rozproszonych dziedzin działalności społecznej.

Friends of the Earth International
(Przyjaciele Ziemi)

1200px-Friends_of_the_Earth_(logo).svg.png

Międzynarodowa organizacja ekologiczna, mająca swoją główną siedzibę w Amsterdamie. Jest to  federacja niezależnych organizacji ekologicznych, działających na całym świecie. 

W Polsce organizacją członkowską FoE International jest Polski Klub Ekologiczny. Działania PKE są ukierunkowane na wspieranie idei zrównoważonego rozwoju. Promowane są różne działania mające na celu dbanie o przyrodę, m.in. w zakresie edukacji ekologicznej.

Polski Klub Ekologiczny

unnamed.png

Celem działań Polskiego Klubu Ekologicznego jest:

  • realizacja idei ekorozwoju;

  • systematyczna poprawa stanu środowiska  przyrodniczego oraz kształtowanie poprzez powszechną edukację ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ)

logo_zarzad-glowny.png

Stowarzyszenie o charakterze organizacji pożytku publicznego. Działania Towarzystwa są ukierunkowane na ochronę zwierząt. Celem jest zapewnianie im m.in. odpowiednich warunków życia.

Fundacja WWF

WWF_big (1).png

Założenia organizacji zawarte są w haśle: „Chronić przyrodę z ludźmi i dla ludzi”. Od początku swojego istnienia gromadzi fundusze niezbędne do ochrony przyrody, oraz promuje edukację i badania, które służą ocaleniu najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk na Ziemi. 

Towarzystwo na rzecz Ziemi

tnz.png

Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Stowarzyszenie działa również na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju demokracji lokalnej i umocnienia pokoju oraz upodmiotowienia społeczeństwa.

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej

pobrane.png

Jest niezależnym ośrodkiem badawczo – eksperckim non profit, którego celem jest wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju ochrony środowiska naturalnego, przedstawianie zagrożeń wynikających z naturalnych procesów związanych ze zmianami klimatycznymi, a także działalnością człowieka.

Międzynarodowe organizacje ekologiczne 

Włącz oszczędzanie

Międzynarodowe organizacje ekologiczne i agencje zajmujące się edukacją ekologiczną, zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością i ochroną środowiska.

Instytucje

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej

Wykaz instytucji rządowych, instytutów, inicjatyw bankowych, ministerstw

Źródła informacji