Podejmij działanie

Ochrona środowiska: zespół idei, środków i działań mających na celu utrzymanie środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania, gwarantujące ciągłość najważniejszych procesów w biosferze. Polega na zapobieganiu lub przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom działalności człowieka na środowisko

Teraz środowisko

Ekologiczny:

uważamy to za naturalne, nieszkodzące środowisku i zdrowiu człowieka, nietoksyczne, wielorazowe, pochodzące z recyklingu itp. Ekologicznymi nazywa się także niektóre czynności, takie jak segregacja odpadów, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czy ograniczenie używania plastiku.

Ekologiczny – czyli właściwie jaki?

1. «dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt»

2. «związany z ochroną środowiska»

3. «wyprodukowany ze składników naturalnych»

Słownik Języka Polskiego PWN

 

Zakres ekologii

Ekologia jest ogromną nauką posiadającą wiele działów. Wśród nich znajdują się chociażby ekologia krajobrazu; ekologia ekosystemów (biocenologia), np. hydrologia związana ze środowiskiem wodnym; autekologia, inaczej wpływ środowiska na pojedynczy organizm; ekologia ewolucyjna; ekologia molekularna.

 

Ekologiczny, czyli jaki?

Słowniczek podstawowych pojęć z zakresu ekologii

Bycie "eko" to ostatnimi czasy bardzo modne pojęcie. Ale czym dokładnie jest ekologia? Czy to w obecnych czasach tylko nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody? Co jest ekologiczne, kim są ekolodzy i jak można zadbać o środowisko?

  • E jak ekologiczny

  • E jak ekosystem

  • EU Ecolabel

  • B jak biosfera

  • O jak odnawialne źródła energii

  • R jak recykling

  • Z jak Zero Waste

  • R jak rozwój zrównoważony

  • G jak globalne ocieplenie (Global warming)