Publikacje
Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku
Depresja u dzieci i młodzieży
Depresja dziecięca : jak pomóc?
Nastoletnia depresja
Nastoletnia depresja
Myślę pozytywnie
O myśleniu pozytywnym dla nauczycieli
Myślę pozytywnie
Rola pracowników oświaty   w promocji zdrowia psychicznego  i w zapobieganiu zachowaniom  autodestru
Rola rodziny i osób bliskich   w promocji zdrowia psychicznego  i w zapobieganiu zachowaniom  autode
Rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywanie i leczenia depresji u dzieci
Rekomendacje postępowania w zakresie wykrywania, zapobiegania i leczenia depresji
Depresja młodych ludzi
Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu
Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu
Depresja nastolatków
Jak ćma - przejawy depresji w różnych okresach życia
Behawioralna aktywizacja: depresja
Zarządzanie emocjami
Samookaleczenia u dzieci i młodzieży