Materiały dydaktyczne z serwisu Genial.ly

Zgromadzone materiały dotyczą problematyki przyczyn i objawów depresji, sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych,  depresji u dzieci, nastolatków i starszej młodzieży, także w czasie pandemii. Prezentacje Genial.ly dotyczą Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, w których starano się podać ogólne i  różnorodne informacje traktujące o problemie depresji: definicje, źródła internetowe, wybrane publikacje.