Przez ostatnie 50 lat zużyliśmy więcej zasobów niż w całej poprzedniej historii. Obecnie stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego o niezrównanych rozmiarach, przed którym ostrzegają naukowcy i lekarze, a także niektórzy przywódcy państw z całego świata. W 2017 roku prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział „Nie ma planu B, ponieważ nie ma planety B”. 

Recykling polega na odzyskiwaniu i powtórnym wykorzystaniu odpadów przy tworzeniu nowych produktów. Jego celem jest przetworzenie śmieci tak, żeby odzyskać z nich cenne surowce i ponownie je wykorzystać. 

Pozwala na przetwarzanie odpadów na produkty, z których ponownie możemy korzystać. Dzięki tym procesom oszczędzamy energię, powietrze i wodę, dbając tym samym o środowisko.

Inne korzyści to:

  • Zmniejszenie ilości śmieci, które zalegają na wysypiskach.

  • Zmniejszanie ilości nielegalnych wysypisk śmieci.

  • Oszczędzanie energii, surowców i pieniędzy dzięki powtórnemu wykorzystaniu materiałów.

  • Dbanie o czystość i ochronę środowiska.

Recykling stanowi kluczowy element globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym, który pomaga chronić nasze zasoby naturalne.  Organizacja Bureau of International Recycling nazwała surowiec wtórny „siódmym zasobem” i dodała materiał recyklingowy do listy sześciu najważniejszych surowców (woda, powietrze, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i ruda).