Książki

Bak.jpg

Basińska, Anna. TIK. Z. 1. Teoria w pigułce. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Aktywizująca rola środowiska wirtualnego w edukacji. Rozwiązania TIK dla nauczyciela i ucznia. Technologia w modelu odwróconej klasy. Uczniowie jako twórcy zasobów edukacyjnych.

Zobacz książkę.

 
2.jpg

Basińska, Anna. TIK. Z. 2. Poradnik Mentora. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Aktywizująca rola środowiska wirtualnego w edukacji. Rozwiązania TIK dla nauczyciela i ucznia. Technologia w modelu odwróconej klasy. Uczniowie jako twórcy zasobów edukacyjnych.

Zobacz książkę.

3zeszyt.jpg

Basińska, Anna. TIK. Z. 3. Zeszyt ćwiczeń. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Aktywizująca rola środowiska wirtualnego w edukacji. Rozwiązania TIK dla nauczyciela i ucznia. Technologia w modelu odwróconej klasy. Uczniowie jako twórcy zasobów edukacyjnych.

Zobacz książkę.

architektura-wiedzy-w-szkole-w-iext41785

Dylak, Stanisław. Architektura wiedzy w szkole. Warszawa : Difin, 2013.

Stanisław Dylak proponuje autorską Strategię Kształcenia Wyprzedzającego, jego zdaniem bardzo ważna w nauczaniu jest zasada nawiązania do uprzedniej wiedzy ucznia, tzw. wiedzy potocznej, którą w procesie nauczania przekształca się na wiedzę szkolną.

Zobacz książkę w katalogu.

jak-zwiekszyc-skutecznosc-szkolnej-eduka

Sawiński, Julian Piotr. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2. Warszawa : Difin, 2016.

Skuteczność jest jedną z ważniejszych cech wszystkich naszych celowych działań. Nauczyciele i dyrektorzy szkół są żywo zainteresowani zabieganiem o wysokie efekty pracy szkoły. Drogą do tego celu jest przede wszystkim zmotywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, do pracy i wysiłku. Wszystkie prezentowane zagadnienia dotyczą edukacyjnych innowacji, które zwykle łamią normy, schematy i stereotypy oraz zmierzają do uzyskania wyższych efektów uczenia się uczniów.

Pomocne będą:

  • zadania do samodzielnej pracy,

  • wykaz literatury, pozwalającej pogłębić omawiane zagadnienia,

  • 6 kolejnych szkoleń – o twórczości i kreatywności, wymaganiach i konsekwencji, znaczeniu rozumienia, motywowaniu, życzliwości i lekcji odwróconej.

Zobacz książkę w katalogu.

Artykuły z czasopism

Bogdańska, Agata. Kolory odwrócone - niekonwencjonalne metody pracy na lekcjach języka polskiego. "Język Polski w Liceum". R. 16, nr 1(2014/2015), s. 51-56.

Nauczanie odwrócone na lekcjach języka polskiego.

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Ciszewska, Anna. Nauczyciel staje się mentorem. "Głos Nauczycielski" 2020, nr 42/43, s. 22-23.

Wady i zalety odwróconej lekcji (ang. flipped learning, flipped classroom).

Dobrzyńska, Anna. Metoda odwróconej lekcji na języku angielskim. "Dobra Szkoła". 2017, nr 1, s. 11-14

Scenariusz zajęć "How to become a detective?", możliwej do przeprowadzenia zarówno w klasie V i VI, jak również w indywidualnej pracy z uczniem zdolnym. Wstęp wprowadzający.

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Dudziak-Czajkowska, Barbara. Jak znaleźć złoty środek? : praca z uczniami o zróżnicowanych możliwościach. "Sygnał" 2020, nr 2 s. 14-16.

Jak nauczyciel powinien radzić sobie ze zróżnicowanym poziomem uczniów w jednej klasie, uczniowie słabsi, uczniowie szczególnie uzdolnieni, nauczanie rówieśnicze, praca metoda stacji, lekcja odwrócona.

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Kostrzewa, Joanna. Kształtujące ocenianie pracy domowej. "Dyrektor Szkoły". 2019, nr 5

Dodatek: Niezbędnik Dyrektora Szkoły s. 76-[79].

Kryteria nauczania. Zadania do wyboru. Sprawdzanie w grupach. Odwrócona lekcja.

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Luberda, Michał. Wielkie odkrycia geograficzne - projekt odwróconej klasy : scenariusz lekcji z historii. "Biblioteka - Centrum Informacji". 2019, [nr] 4, s. 21-25.

Praca z aplikacją Edpuzzle.

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Mak, Justyna. Ćwiczymy słuchanie, czyli jakie strony i aplikacje zaproponować uczniom. "Horyzonty Anglistyki" 2018, nr 6, s. 22-24.

Propozycje stron www i aplikacji dla nastoletnich uczniów do samodzielnej nauki języka angielskiego. Zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania wskazanych stron w trakcie lekcji, podczas powtórek oraz jako efektywne narzędzie w metodzie blended learning (nauczanie hybrydowe) czy flipped classroom (odwrócone nauczanie).

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Rostkowska, Małgorzata. Kompetencje nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz poziomów edukacyjnych w cyfrowej szkole. "Trendy (czasopismo elektroniczne)". 2012, nr 4, s. 124-128.

Opis jak można uczyć z wykorzystaniem środków i narzędzi TIK - opis metod nauczania: WebQuest, metoda "odwróconej lekcji", praca za pomocą narzędzi TIK, wykorzystywanych na co dzień przez uczniów (np. przez założenie grupy dla swoich uczniów na Facebooku i wykorzystania jej do dyskusji nad ważnymi tematami omawianymi na lekcji, tworzenie materiałów edukacyjnych w postaci filmów, komiksów itp., wykorzystanie serwisów Google). Publikacja zapisów z podstawy programowej z zajęć komputerowych odnoszących się do spraw związanych z etyką komputerową, bezpieczeństwem i prawem skierowanych do małych dzieci.

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Rostkowska, Małgorzata. Odwrócona lekcja, czyli praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi. "Meritum". 2012, nr 4, s. 49-51.

Dzięki projektowi rządowemu "Cyfrowa szkoła" furorę robią takie terminy jak: "odwrócona klasa", "odwrócona lekcja", "odwrócona szkoła". W artykule jest mowa o tym, skąd wzięły się te nazwy i czy można o nich mówić jak o metodach w nauczaniu, oraz jak można pracować sposobem odwróconej lekcji.

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Sawiński, Julian Piotr. Czy i jak odwrócić chemiczną edukację? "Chemia w Szkole". 2014, nr 3, s. 26-30.

"Odwrócona lekcja" - innowacyjny sposób uczenia, w trakcie którego dominuje aktywność uczniów (ang. flipped learning). 

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Sawiński, Julian Piotr. Odwrócona lekcja biologii. "Biologia w Szkole z Przyrodą". 2013, nr 2, s. 32-34.

Innowacyjny sposób prowadzenia lekcji biologii, czyli praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi jako sposób na przeorganizowanie tradycyjnego nauczania i uczenia się.

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Uchwat-Zaród, Dorta. Wykorzystanie TIK do nauczania gramatyki. "Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne)". 2017, nr 1, s. 52-57.

Wdrażanie TIK na lekcjach poświęconych gramatyce języków obcych - w treści przedstawiono propozycję wykorzystania prezentacji multimedialnych dostępnych online takich jak Emaze, Google czy Prezi, interaktywnych quizów, gier online czy filmów. Zastosowano metody odwróconej klasy w nauczaniu gramatyki.

Zobacz artykuł w katalogu.

 

Uczniowskie DIY : dlaczego postulat "wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów" jest ważny we współczesnej szkole? "Horyzonty Anglistyki" 2017, nr 2, s. 3-5.

Prezentacja metod leżących u podstaw oddania autonomii w ręce uczniów: LdL (uczenie się poprzez nauczanie), Flipped Classroom (odwrócone nauczanie), PBL (praca metodą projektu). Pozytywne aspekty edukacyjne przekazania procesu uczenia się w ręce uczniów.

Zobacz artykuł w katalogu.