Zestawienie materiałów źródłowych

Tematyczne zestawienie materiałów opracowane w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu i sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska 

500_500_productGfx_3bf806f56b799f7eeb82b

Dziecko a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres ; przekład Juliusz Okuniewski. Wydanie 3. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018. -  231 s.

Niniejsza  publikacja   w   jasny  sposób  opisuje  naturę   zaburzeń  integracji  sensorycznej  oraz  pokazuje,  jak  te niedostrzegalne problemy niszczą życie chorym dzieciom i ich rodzicom, a  także wskazuje, jak można pomóc takim osobom. Dzięki  tej  książce  również  dorośli od lat cierpiący  na zaburzenia  integracji  sensorycznej mogą w  większym  stopniu   zrozumieć   to,  co  im  się  przytrafiło. Książka  przeznaczona  jest  przede  wszystkim  dla terapeutów zajęciowych i innych specjalistów, a także dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz dla osób dorosłych, które podejrzewają u  siebie  problemy z przetwarzaniem sensorycznym i mają nadzieję lepiej sobie z nimi radzić w przyszłości.

dzieci-z-zaburzeniami-integracji-sensory

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej :zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. Warszawa : K. E. Liber, 2007. -  202 s.

Książka "Zaburzenia integracji sensorycznej" zapewnia czytelnikowi wiele praktycznych i skutecznych porad oraz strategii działania dotyczących pomocy dzieciom dotkniętym dysfunkcją sensoryczną. Skupiając się na wczesnej interwencji, pokazuje, że dzieci, u których zdiagnozowano to schorzenie, mogą osiągnąć swój pełny  potencjał w domu, szkole i społeczności.Autorki  opisują i analizują  objawy, przyczyny, dodatkowe czynniki  oraz zachowania związane z  zaburzeniami   integracji   sensorycznej,  zwłaszcza  w  ramach  autyzmu,  ADHD i  zaburzeń dwubiegunowych, skupiając się m.in. na pomocnych ćwiczeniach, tajnikach diagnozy oraz modyfikacji programów edukacyjnych.Ta zrozumiała i przystępna książka to niezastąpione źródło wiedzy dla rodzin, nauczycieli i opiekunów mających kontakt z dziećmi doświadczającymi zaburzeń integracji sensorycznej.

1a747c7fb82b14814f73939df5970cb4_200.jpg

Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. Wyd. 1 (dodr.). Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. -  119 s.

Integracja sensoryczna to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów, organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w działaniu.
Czasami proces ten może ulec zakłóceniu - pojawiają się zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i ruchowym, kłopoty z przystosowaniem się do środowiska oraz trudności w nauce.W poradniku przedstawiono sposoby stymulowania układu nerwowego przez proste ćwiczenia dla dzieci, w tym zabawy przy muzyce.

395d15ae49e51801a8e7792f30d23339.jpg

Integracja   sensoryczna  :  odpowiedzi  na   pytania  zadawane   przez  nauczycieli : formularze,  listy  kontrolne  i praktyczne  narzędzia  dla  nauczycieli  i  rodziców / Jane  Koomar  [et al.] ;  przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek.  Wydanie II, dodruk. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. -  70 s.

 

Publikacja  jest zbiorem bardzo przydatnych  i  praktycznych  informacji  potrzebnych  do  zrozumienia  zaburzeń przetwarzania  sensorycznego. Przeznaczona  jest  przede wszystkim dla nauczycieli i rodziców oraz osób, które na   co  dzień   prowadzą   zajęcia  z  dziećmi. Oprócz  ważnych  zagadnień   teoretycznych  na  temat  integracji sensorycznej   w   książce   można   znaleźć  liczne  formularze, listy  kontrolne  i  tabele  służące  do   wstępnych badań i wykrywania problemów z przetwarzaniem sensorycznym u dzieci w różnym wieku. Wszystkie  formularze są do wielokrotnego wykorzystania (format i układ wygodny do kopiowania).

338031_01_integracja_sensoryczna_przez_c

Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. Warszawa : Difin, 2017. -  159 s.

Książka  napisana  została w  formie przewodnika dla osób niezwiązanych z terapią integracji sensorycznej, czyli rodziców,  nauczycieli  i  innych  specjalistów,  aby  przybliżyć im w sposób czytelny te zagadnienia. W publikacji zawarte  zostały  definicje,  podstawy  teoretyczne  założeń  integracji  sensorycznej oraz opisy charakteryzujące podstawowe   systemy   zmysłowe. Dużą   część   książki   stanowią   propozycje   zabaw,   historii,   pomysły  do wykorzystania  zarówno   przez  rodziców  w  domu,  jak  i  przez   nauczycieli   przedszkoli  czy  profesjonalistów zajmujących   się   na   co   dzień   terapią.  Uzupełnieniem   książki   są   tabelki   pomagające   określić   poziom funkcjonowania naszego dziecka.

53b6a0d84a9699956d1f82ae5b3dc483_200.jpg

Integracja sensoryczna : skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków / Lindsey Biel ; tłumaczenie Joanna Gołąb. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. -  319 s.

Problemy sensoryczne – nazywane zaburzeniami integracji sensorycznej – wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Ten praktyczny podręcznik zawierający liczne obserwacje kliniczne, rozwiązania rzeczywistych problemów i opisy konkretnych przypadków rzuca światło na doświadczenia sensoryczne ? niezwykle istotny aspekt zachowania dziecka. W zrozumiały sposób informuje, czym są problemy sensoryczne, jakie mają związki z innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego i jak je najlepiej leczyć.

4c-nie-zgrane-dziecko-zaburz_200.jpg

Nie-zgrane dziecko :zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie / Carol Stock Kranowitz ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. -  272 s.

Zaburzenie integracji sensorycznej, problem, z którym boryka się piętnaście procent dzieci, to zjawisko, o którym w  Polsce  mówi  się  coraz  więcej.  Zaburzenie  to  ma  ogromny wpływ na zachowanie najmłodszych, którzy nie potrafią   powiedzieć,   dlaczego   w   sposób   niezwykle  gwałtowny  reagują  na  bodźce,  które  inni  po  prostu lekceważą, albo czemu tak bardzo potrzebują stymulacji zupełnie obojętnej ich rówieśnikom. Nie-zgrane dziecko to  poradnik  dla rodziców   wychowawców, którzy podejrzewają, że ich pociecha jest na swój sposób wyjątkowa, ale  nie potrafią  tej wyjątkowości zdefiniować i zrozumieć. Książka ta może stanowić podręcznik dla pedagogów, psychologów   i   terapeutów   chcących   skutecznie    wspomagać   rozwój   podopiecznych.  To   także   lektura obowiązkowa  dla  nauczycieli  przedszkoli  i szkół, którzy, świadomi istnienia zaburzenia integracji sensorycznej, będą w stanie  postawić  wstępn diagnozę, skontaktować rodziców z odpowiednim specjalistą oraz dostosować otoczenie oraz metody edukacji do potrzeb nie-zgranych dzieci.

304x423_product_media_2001-3000_terapia_

Terapia integracji sensorycznej. Z. 2, Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami / Bożenna Odowska-Szlachcic. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011. -  87, [21] s

 

Zeszyt 2 jest kontynuacją książki zatytułowanej Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Podobnie jak zeszyt 1, stanowi niezależną całość. Ma charakter popularnego poradnika. Znajduje się w nim opis podstawowych dysfunkcji czterech układów zmysłowych w aspekcie metody integracji sensorycznej. Są to systemy: słuchowy, wzrokowy oraz smaku i powonienia. Najwięcej miejsca poświęcono konkretnym strategiom terapeutycznym, ćwiczeniom oraz zabawom korygującym opóźnienia i zaburzenia sensoryczne. Zeszyt zawiera także charakterystykę metod ściśle powiązanych z integracją sensoryczną, tj. terapii światłem i kolorami oraz aromatoterapii. Włączanie w terapię SI elementów tych metod pozwala zintensyfikować stymulację i korekcję dysfunkcji procesów integracji sensorycznej.

50920401128KS.jpg

Terapia integracji sensorycznej. Z. 1, Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego / Bożenna Odowska-Szlachcic. Wyd. 2. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. -  42, [1] s.

Zeszyt 1 stanowi uzupełnienie  książki  zatytułowanej "Metoda  Integracji Sensorycznej  we wspomaganiu rozwoju mowy u  dzieci  z  uszkodzeniami  ośrodkowego  układu  nerwowego". Zawiera krótką charakterystykę  bazowych systemów  zmysłowych   oraz  ćwiczenia  i  strategie  terapeutyczne  do ich usprawniania. Adresowany jest m.in.  do  terapeutów  SI  w   celu   ułatwienia  opracowywania   programów   terapeutycznych. 

Wiele  wskazówek   i  praktycznych   rozwiązań  znajdą  w   nim   także  inni   specjaliści  pracujący  z  dziećmi ze sprzężonymi  zaburzeniami. Materiał  został  opracowany  tak, aby  umożliwić  stymulację  systemów zmysłowych w warunkach tzw. gabinetowych. Zeszyt  powstał  również  z myślą o rodzicach, którzy mając zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, często nie wiedzą, jakie wybrać pomoce i jak z nich korzystać.

a3-tworzenie-wiezi-poprzez-i_200.jpg

Tworzenie  więzi  poprzez integrację sensoryczną / Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton ; przekł. Anna Zbróg.  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. -  179, [1] s.

Publikacja dotyczy zagadnienia integracji sensorycznej (SI) i jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli i rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder) i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (PDD – Pervasive Developmental Disorders). Autorki – terapeutki zajęciowe z wieloletnim stażem – tłumaczą zawiłości teorii SI i funkcjonowania układów sensorycznych oraz prezentują zalety terapii zajęciowej. Książka ma także wymiar praktyczny – przedstawiono w niej technikę masażu Wilbarger i zasady konstruowania diety sensorycznej oraz scharakteryzowano sprawdzone strategie radzenia sobie z dysfunkcjami SI. Yack, Aquilla i Sutton skonstruowały także listy kontrolne ułatwiające diagnozę trudności dzieci z ASD i PDD, a w ostatnim rozdziale opisały, jak samodzielnie wykonać przydatne w terapii SI akcesoria i sprzęty.

40-rozpoczynanie-terapii-int_200.jpg

Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej / Bonnie Arnwine ; przekład Karol Jaroszewski. --  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. -  185 s.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (sensory processing disorder – SPD) mają podłoże neurologiczne i powodują,  że   mózg  źle   odczytuje  informacje   dostarczane   przez  zmysły.  W   rezultacie  osoby  z  tymi zaburzeniami niewłaściwie reagują na zwyczajne doświadczenia sensoryczne. Normalne doświadczenia zmysłowe mogą być dla nich bolesne lub przerażające. Osoby z SPD często mają trudności ze swoim ciałem, które odmawia im posłuszeństwa. Trudności sensoryczne często zakłócają życie codzienne i mogą sprawiać problemy dla całej rodziny. Książka ta zawiera wiele opisów wesołych i niedrogich zabaw sensorycznych, które można szybko przygotować i po których można szybko posprzątać w domu lub w ośrodku. W każdym rozdziale przedstawiono ćwiczenia oparte na danej potrzebie sensorycznej. Do przeprowadzenia wszystkich wystarczą zwykłe domowe przedmioty. Załączone są także rozszerzenia, które mają na celu utrzymanie zainteresowania. Nie ma bowiem nic gorszego od przygotowania projektu, którym dziecko zainteresuje się na dwie lub trzy minuty!

9788377440452.jpg

Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej / Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. -  229, [1] s.

Niniejsza  książka  ma  charakter  podręcznikowy  i  jest  adresowana  do  pedagogów specjalnych i specjalistów terapii  pedagogicznej,  terapeutów  SI,  psychologów,  logopedów,  studentów  kierunków  pedagogicznych oraz rodziców  dzieci  z  trudnościami  w  uczeniu się. Autorki dokonały przeglądu najnowszych metod diagnostyczno-terapeutycznych,  które  można  z  powodzeniem  stosować  w  terapii dzieci z warunkowanymi przez zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych problemami w czytaniu i pisaniu. Zastosowane podstawy metodologii oparte są m.in. na założeniach teorii integracji sensorycznej.

Artykuły z czasopism za lata 2018 - 2019

Baj-Lieder, Marta

Dziecko z nadwrażliwością dotykową w grupie przedszkolnej / Marta Baj-Lieder. - "Wychowanie w Przedszkolu" 2018, nr 5, s. 16-[19].

   Praca z dzieckiem mającym zaburzenia integracji sensorycznej. Przykłady zabaw stymulujących zmysł dotyku.

 

Baj-Lieder, Marta

I znowu te szlaczki / Marta Baj-Lieder. - "Wychowanie w Przedszkolu" 2019, nr 2, s. 22-24.

   Trudności związane z motoryką małą u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Baj-Lieder, Marta

Kręci się, spada, buja w obłokach... / Marta Baj-Lieder. - "Wychowanie w Przedszkolu" 2018, nr 7, s. 14-17.

   Przykłady zabaw i aktywności dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Baj-Lieder, Marta

Trudności dzieci z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowych / Marta Baj-Lieder. - "Wychowanie w Przedszkolu" 2019, nr 3, s. 19-20.

   Przykłady problemów z koordynacją wzrokowo-ruchową, z obuocznością i nadwrażliwością wzrokową.

Chojnacka, Kaja

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole Kaja Chojnacka / Kaja Chojnacka. - "Remedium" 2019, nr 4, s. 6-8.

   Nieprawidłowe przetwarzanie bodźców sensorycznych a funkcjonowanie dziecka w szkole. Wpływ określonych trudności w obrębie zmysłów: dotyku, wzroku i słuchu oraz w zakresie przetwarzania wzrokowo-przestrzennego na naukę.

 

Chojnacka, Kaja

Dziecko z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w szkole - cz. 1 / Kaja Chojnacka. - "Remedium" 2018, nr 2, s. 10-12.

Definicje i objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uwarunkowania i koncepcje przyczyn zaburzeń autystycznych. Zaburzenia integracji sensory-

-cznej u dzieci autystycznych.

Cygan, Barbara

Uwarunkowania zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka i ich objawy / Barbara Cygan. - "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2018, nr 2, s. 11-19.

   Nietypowe zachowania u dziecka przejawem zaburzeń integracji sensorycznej. Przykłady objawów i zachowań.

Jeżewska-Krasnodębska, Ewa

Metoda integracji sensorycznej - najczęstsze  wsparcie terapii logopedycznej / Ewa  Jeżewska-Krasnodębska,  Jarosław  Krasnodębski. - "Forum Logopedy" 2018, nr 28, s. 19-24.

   Poziomy rozwoju integracji sensorycznej. Typologia zaburzeń  integracji  sensorycznej  oraz  przyczyny dysfunkcji. Diagnoza i terapia integracji

sensorycznej. Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej w terapii dzieci z zaburzeniami mowy.

Jeżewska-Krasnodębska, Ewa

Opóźniony czy zaburzony rozwój mowy? : studium przypadku dziecka z opóźnieniem rozwoju mowy i zaburzeniami integracji sensorycznej / Ewa Jeżewska-Krasnodębska, Jarosław Krasnodębski. - "Forum Logopedy" 2018, nr 24, s. 10-14.

   Problematyka stawiania właściwej diagnozy w praktyce logopedycznej na przykładzie przypadku 4-letniej dziewczynki.

Kaptur, Ewa

Zaburzenia modulacji sensorycznej u dzieci autystycznych : na przykładzie problemów z poborem pokarmów i płynów / Ewa Kaptur. - "Forum Logopedy" 2018, nr 23, s. 17-19.

   Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a wybiórczość pokarmowa. Nadwrażliwość sensoryczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zakres pomocy dziecku i jego rodzinie.

Kapuścińska-Kozakiewicz, Justyna

Dieta sensoryczna w szkole i w domu Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - "Głos Pedagogiczny" 2019, nr [2] (106), s. 24-28.

   Dieta sensoryczna to specjalnie opracowany i dostosowany do każdego dziecka zestaw aktywności, ćwiczeń, zadań i stymulacji, których celem jest dostarczenie układowi nerwowemu dziecka odpowiednich bodźców potrzebnych do zachowania uwagi i koncentracji w ciągu całego dnia. Stosowane techniki, pomoce i materiały. Wskazówki jak postępować z dzieckiem z zaburzeniami SI.

Kapuścińska-Kozakiewicz, Justyna

Rola zmysłów w uczeniu się dziecka. Integracja sensoryczna w warunkach edukacji szkolnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - "Życie Szkoły" 2019, nr 5, s. 4-10.

   Integracja sensoryczna jako forma terapii poprzez zabawę. Zaburzenia związane z funkcjonowaniem zmysłów. Propozycja zabaw rozwijających zmysły.

Kapuścińska-Kozakiewicz, Justyna

Rozpoznawanie zaburzeń SI u dzieci / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - "Głos Pedagogiczny" 2018, nr [9] (103), s. 17-22.

   Przyczyny i objawy zaburzeń integracji sensorycznej. Podział zaburzeń SI.

Kapuścińska-Kozakiewicz, Justyna

Rozwój mowy a zaburzenia integracji sensorycznej  / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - "Głos Pedagogiczny" 2019, nr [4] (108), s. 12-16.

   Zaburzenia procesów integracji sensorycznej w rozwoju mowy u dzieci. Wsparcie dziecka z problemami językowymi - przykładowe ćwiczenia.

Kapuścińska-Kozakiewicz, Justyna

Sposoby wsparcia dziecka z zaburzeniami SI w szkole / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - "Głos Pedagogiczny" 2018, nr [12] (104), S. 17-20.

Gotowość szkolna dziecka a zaburzenia SI. Wskazówki do pracy z  uczniami  z  zaburzeniami integracji sensorycznej. Przykładowe  zabawy i ćwiczenia usprawniające układ przedsionkowo-proprioceptywny.

Kapuścińska-Kozakiewicz, Justyna

Wybiórczość pokarmowa w kontekście integracji sensorycznej Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - "Głos Pedagogiczny" 2019, nr [5] (109), s. 8 -12.

  Zaburzenia integracji sensorycznej jako problem determinujący trudności żywieniowe u dzieci. Kłopoty z przyjmowaniem pokarów - oznaki świadczące o wybiórczości pokarmowej. Diagnoza. Holistyczne podejście do terapii - wskazówki.

Kapuścińska-Kozakiewicz, Justyna

Wykorzystanie SI w pracy dydaktycznej - praktyczne wskazówki dla nauczycieli Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - "Głos Pedagogiczny" 2019, nr [1] (105), s. 20-23.

   Ćwiczenia poprawiające funkcjonowanie układu nerwowego dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Przedstawiono przykłady ćwiczeń pobudzających oraz ćwiczenia właściwe - aktywizujące zmysły oraz wyciszające układ nerwowy.

Kapuścińska-Kozakiewicz, Justyna

Znaczenie integracji sensorycznej dla prawidłowego rozwoju dziecka / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - "Głos Pedagogiczny" 2018, nr [8] (102), s. 24-28.

   Integracja sensoryczna stanowi prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory - dotyk, czucie, zachowanie równowagi, wzrok i słuch. Mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów i dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję na bodźce nazywaną adaptacyjną. W treści przedstawiono teoretyczne założenia, które dotyczą diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz etapy rozwoju integracji sensorycznej.

Kubala-Kulpińska, Aleksandra

W świecie zmysłów, czyli jak usprawnić integrację sensoryczną uczniów / Aleksandra Kulpińska-Kubala. - "Życie Szkoły" 2018, nr 10, s. 42-47.

   Czynniki, które mogą być determinantami zaburzeń integracji sensorycznej. Podział i symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Działania stymulujące integrację sensoryczną.

Odowska-Szlachcic, Bożenna

Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu Rozm. przepr. Marta Kaczmarczyk Bożenna Odowska-Szlachcic

"Głos Pedagogiczny" 2017, nr [6] (90), s. 8-11.

   Rozmowa z oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą i terapeutą SI o istocie oddziaływań na zmysły dziecka w jego rozwoju.

Pałac-Nożewska, Alicja

Scenariusz zajęć dla dzieci od 6 roku życia w  normie  intelektualnej  z  zaburzeniami  SI,  koncentracji  i  podejrzeniem  specyficznych  trudności 

w uczeniu się : scenariusz 5: ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej / Alicja Pałac-Nożewska. - "Forum Logopedy" 2017, nr 20, s. 32-35.

   Temat: Ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Karty pracy do ćwiczeń.

Parakiewicz, Anna

Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością za pomocą metody integracji sensorycznej / Anna Parakiewicz. - "Forum Logopedy" 2017, nr 19, s. 52-57.

    Czym   jest   metoda   integracji   sensorycznej. Objawy   nieprawidłowego   przetwarzania   sensorycznego   u   dzieci z niepełnosprawnościa-

mi. Zaburzenia sensoryczne u dzieci z porażeniem mózgowym. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z autyzmem i zespołem Downa. Rola terapii metodą integracji sensorycznej w korygowaniu zaburzeń mowy. Związek mowy z funkcjonowaniem sensomotorycznym dziecka. Odruch Moro a rozwój mowy. Odruch poszukiwania a umiejętność mówienia. Wpływ poruszania się na rozwój mowy. Aktywności zmysłowe niwelujące nieprawidłowości w przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

Podstawska, Joanna

Rozwój dziecka ze spektrum autyzmu z zaburzeniami integracji sensorycznej / Joanna Podstawska. - "Przedszkolne ABC" 2017, nr 8, s. 14-16.

   Praca z dzieckiem autystycznym w przedszkolu.

 

Sikora, Jagoda

Zaburzenia lękowe u dzieci : pułapki diagnostyczne Jagoda Sikora. - "Psychologia w Praktyce" 2017, nr 1, s. 20-23.

   Rodzaje i przyczyny lęku u dzieci w różnych fazach rozwojowych. Studium przypadków: siedmioletniej dziewczynki, której zaburzenia lęklowe manifestowane były bólami brzucha i sporadycznymi wymiotami i pięcioletniego chłopca z silnymi bólami głowy. Zaburzenia integracji sensorycznej i lęki jako przyczyny dolegliwości somatycznych u dzieci.

Szamburski, Krzysztof

Wpływ integracji sensorycznej na kształtowanie się mowy oraz powstawanie zaburzeń tego procesu / Krzysztof Szamburski. - "Forum Logopedy" 2017, nr 20, s. 12-14.

   Proces mówienia  a  integracja  sensoryczna. Recepcja a percepcja. Wpływ integracji sensorycznej na nadawanie mowy. Zaburzenia procesów 

integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy biernej i czynnej.

Szołtysik, Magdalena

Gdy zmysły zawodzą i pojawia się chaos : kilka słów o integracji sensorycznej / Magdalena Szołtysik. - "Psychologia w Praktyce" 2017, nr 4, s. 38-41.

   Podstawowe systemy sensoryczne. Terapia zaburzonej integracji sensorycznej w praktyce. Przykładowe ćwiczenia.

Szybkowska, Marta

Zaburzenia integracji sensorycznej / Marta Szybkowska. - "Przedszkole : miesięcznik dyrektora" 2017, nr 5, s. 22-[25].

Szybkowska, Marta

Zaburzenia modulacji w integracji sensorycznej / Marta Szybkowska. - "Przedszkole : miesięcznik dyrektora" 2017, nr 6, s. 28-[31].

   Zaburzenia modulacji sensorycznej. Nadwrażliwość sensoryczna. Podwrażliwość sensoryczna. Poszukiwanie wrażeń sensorycznych.