Co to jest integracja sensoryczna ?
integracja-sensoryczna.png

Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko wówczas ma trudności z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być nadmiernie ruchliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi. Pojawiają się również zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania czy czytania.

Oznaki zaburzeń integracji sensorycznej
  • Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe bądź słuchowe
  • Zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe bądź słuchowe
  • Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej
  • Problemy z koordynacją ruchową
  • Opóźnienia w rozwoju mowy
  • Trudności z koncentracją uwagi i organizacją
  • Wybuchowość i impulsywność

Czytaj cały tekst

Integracja-sensoryczna.jpg