Line separator

Publikacje

Edukacja globalna dla najmłodszych

Pakiet zawiera 15 scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy, materiałem ilustracyjnym oraz grami dydaktycznymi uzupełniony o sporą dawkę wiedzy merytorycznej nt. współzależności globalnych i edukacji globalnej. Zobacz publikację...

eduglobpromo8.jpg

Zrozum świat. Materiały z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych

Zestaw scenariuszy z zakresu edukacji globalnej. W scenariuszach nacisk kładziony jest na rozwijanie takich umiejętności i postaw jak współpraca dla osiągnięcia wspólnego celu oraz szacunek dla myśli, uczuć, wartości i przekonań innych osób. Zobacz publikację...

97.png

Zrozum świat. Podręcznik dla nauczycieli i nauczycielek przedszkolnych

Propozycje zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zobacz publikację...

zrozum.jpg

Zrozum świat. Edukacja globalna na rzecz bardziej sprawiedliwego świata 

W raporcie znajdująsię dane z poszczególnych krajów, cytaty dzieci,  rekomendacje i propozycje konkretnych scenariuszy lekcji, które można wykorzystać na lekcjach, aby przedstawić dzieciom równoważące dominujący, stereotypowy przekaz spojrzenie na kraje Afryki oraz kwestię sprawiedliwości i równości na świecie. Zobacz publikację...

zr.jpg

Uczymy (się) dialogu i dyskusji. Poradnik edukacyjny

Poradnik jest przeznaczony dla edukatorek i edukatorów nauczycielek i nauczycieli, trenerek i trenerów oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych dyskutowaniem z młodymi ludźmi na trudne tematy. Zobacz publikację...

z1-1.jpg

Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III,IV etapu edukacyjnego

Opis wybranych metod edukacji globalnej oraz scenariusze zajęć na temat konsumpcji, nierówności i obywateli świata. Zobacz publikację...

z3.jpg

Jak mówić o większości świata?

Poradnik o tym jak rzetelnie edukować o krajach globalnego Południa. Zobacz publikację...

z2.jpg

Przewodnik po edukacji globalnej 

W prosty, a zarazem kompleksowy sposób wyjaśnia podstawowe zagadnienia, cele, umiejętności, wartości i postawy  edukacji globalnej. Oferuje wsparcie w zakresie metod, tworzenia programów i ewaluacji, a także proponuje listę źródeł, kontaktów i bibliografię. Zobacz publikację...

z4.jpg

Geografia. Edukacja globalna na zajęciach geografii w szkole podstawowej

Zawiera 15 materiałów edukacyjnych dla klas V–VIII szkoły podstawowej, poświęconych globalnym współzależnościom i wyzwaniom stojącym współcześnie przed krajami globalnego Południa i globalnej Północy. Publikacja została również wzbogacona o informacje dodatkowe, ułatwiające analizę treści. Zobacz publikację...

z5.jpg

Język polski. Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego w szkole podstawowej

Publikacja zawiera 15 scenariuszy z zakresu edukacji globalnej do prowadzenia zajęć języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Zobacz publikację...

z8.jpg

Etyka. Edukacja globalna na zajęciach etyki w szkole podstawowej

Publikacja zawiera 10 materiałów edukacyjnych, dla klas IV–VIII szkoły podstawowej, poświęconych edukacji globalne. Zobacz publikację...

z6.jpg

Religia. Edukacja globalna na zajęciach religii w szkole podstawowej

Publikacja zawiera 10 scenariuszy z zakresu edukacji globalnej do prowadzenia zajęć religii w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Zobacz publikację...

z7.jpg

Rozmawiajmy o uchodźcach. Punkty widzenia. Klub dobrej rozmowy  

 Celem publikacji CEO jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w podejmowaniu rozmów z młodzieżą o sytuacji uchodźców i uchodźczyń oraz o współczesnych procesach migracyjnych, a także o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom. Publikacja opowiada szerzej o tym, czym jest Klub dobrej rozmowy i jak go założyć. Zawiera również wskazówki i inspiracje do rozmów prowadzonych w klubach. Zobacz publikację...

z9.jpg

Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie -lokalnie o migracjach

Jak prowadzić rozmowy o o migracjach z młodzieżą w Polsce. Zobacz publikację...

z12.jpg

Rozmawiajmy o uchodźcach. #Razem dla pokoju

Materiał prezentuje sposoby rozmowy na temat uchodźców. Podaje przykłady jak zadbać o emocje w trakcie rozmów, jakim językiem mówić o uchodźcach i jak rozmawiać o  uchodźcach na lekcjach w szkole. Zobacz publikację...

z10.jpg

Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość

Jak prowadzić rozmowy o uchodźcach z młodzieżą w Polsce. Zobacz publikację...

z11.jpg

Świat na wyciągnięcie ręki

Publikacja zawiera 10 scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, przeznaczonych do wykorzystania na godzinach wychowawczych. Zobacz publikację...

z13.jpg

Edukacja globalna w szkole. Każdy nawija

Ćwiczenia kładce nacisk na pozytywne relacje międzyludzkie, które pozwalają przetrwać bohaterom/bohaterkom w traumatycznych sytuacjach życiowych. Przybliżają sposoby pomagania uchodźcom i związane z tym wyzwania. Zobacz publikację...

z15.jpg

Cały świat w klasie

Publikacja „Cały świat w klasie”, zawiera 20 ćwiczeń z zakresu edukacji globalnej. Celem publikacji jest tłumaczenie młodym ludziom, jak funkcjonuje współczesny, zglobalizowany świat, w którym wszyscy, niezależnie od kraju zamieszkania, zależymy od siebie nawzajem. Zobacz publikację...

z14.jpg

Gra o rozwój

Zestaw 8 gier edukacyjnych, które wprowadzają młodzież w tematykę zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmiany klimatu oraz sprawiedliwości technologicznej. Zobacz publikację...

z16.jpg

Wzór na rozwój. [Cz. 1]

Publikacja zawiera 6 scenariuszy zajęć do wykorzystania na lekcjach fizyki, chemii i biologii. Opracowane zostały na podstawie przykładów z życia wziętych, które obrazują, jak różnorodne rozwiązania technologiczne ułatwiają życie mieszkańcom i mieszkankom krajów globalnego Południa. Zobacz publikację...

z16.jpg

Wzór na dobrą praktykę

Zestaw 10 opisów inspirujących działań uczniowskich, które pokazują, jak włączać wątki globalne do projektów edukacyjnych realizowanych w ramach przedmiotów ścisłych. Zobacz publikację...

z18.jpg

Wzór na rozwój. [Cz. 2]

8 scenariuszy zajęć z nauk przyrodniczych i modeli do złożenia. Scenariusze te pozwalają w ciekawy sposób włączać perspektywę globalną do nauki przedmiotów ścisłych. Zobacz publikację...

z17.jpg

Pakiet edukacyjny"Jedz lokalnie, myśl globalnie!"

Publikacja poświęcona jest w całości tematyce żywności w zglobalizowanym świecie, zawiera Wprowadza w temat współczesnej produkcji i konsumpcji żywności, zawiera 21 scenariuszy zajęć oraz przykłady działań aktywizujących dla uczniów i uczennic. Zobacz publikację...

z19.png