Domena publiczna funkcjonuje jako zbiór dzieł, z którego każdy może korzystać bez ograniczeń. Stanowi swego rodzaju ”bazę wyjściową”, dzięki której mogą powstawać kolejne dzieła.

Więcej o Domenie publicznej przeczytaj w Wikipedii oraz w Manifeście Domeny Publicznej lub polska wersja w KPBC.

 

W Polsce, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe do utworów gasną z upływem lat siedemdziesięciu (art. 36 Pr Aut). Upływ siedemdziesięciu lat liczony jest :

  • od śmierci twórcy, a w odniesieniu do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;

  • w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;

  • w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;

  • w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.