Materiały
artykuły
publikacje
multimedia
przykłady
dobre praktyki 
gotowe rozwiązania

Przygotowane w ramach wsparcia nauczycieli w prowadzeniu zajęć w systemie hybrydowym.

Monitorowanie i ocenianie procesu uczenia w edukacji zdalnej

Ocenianie 

Ocenianie w szkole

 

W kolekcji artykuły, multimedia, strony www przedstawiające zasady systemu oceniania oraz dyskusję środowiska, ocenianie kształtujące,  ocenianie w edukacji zdalnej (refleksje i dyskusja).

Monitorowanie 

Monitorowanie w edukacji

 

W kolekcji artykuły, publikacje, multimedia o monitorowaniu,  wybrane techniki i narzędzia, przykłady zasad (procedur) monitorowania procesu uczenia w różnych placówkach. 

Informacja zwrotna

Informacja zwrotna w szkole

W kolekcji: artykuły i webinary na temat stosowania IZ.
Materiały będące odpowiedzią na pytanie czym jest, jak i kiedy stosować informację zwrotną. 
Ponadto gotowe szablony, wybrane przykłady.

Samoocena 

Samoocena w procesie uczenia 

W kolekcji artykuły, przykłady i narzędzia pomocne w autorefleksji i stosowaniu w pracy dydaktycznej samooceny procesu uczenia (się).

Indywidualizacja 

Indywidualizacja uczestników procesu uczenia w edukacji zdalnej

W kolekcji publikacje i artykuły, narzędzia do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli podczas monitorowania i oceniania procesu uczenia.