Przegląd wybranych narzędzi do zdalnego nauczania

Materiały

artykuły - publikacje - multimedia - przykłady - dobre praktyki - gotowe rozwiązania

Narzędzia

Platformy

Artykuły

Scenariusze

Badania: raporty i publikacje

Każdy system nauczania lub ciągły proces dydaktyczny posiada swoje dobre lub złe strony. Długotrwałe obserwacje i spostrzeżenia, zarówno nauczycieli jak i uczniów oraz rodziców przyczyniają się do wysuwania wniosków w tym obszarze. Są one bardzo potrzebne, ponieważ wpływają na potrzebę wprowadzania zmian i udoskonalania procesu nauczania. Również zdalne nauczanie, w tym obszary związane z informatycznymi narzędziami edukacyjnymi, posiadają wady i zalety.

Warto zapoznać się z uwagami i refleksjami uczestników procesu zdalnego nauczania. Przeprowadzono wiele badań, w których o swoich doświadczeniach, odczuciach i problemach opowiadali przede wszystkim nauczyciele. Z raportów dowiadujemy się także jakie narzędzia, metody i rodzaje wsparcia okazały się skuteczne w nowej rzeczywistości szkolnej oraz czego zabrakło. 

Do pobrania:

Samouczek online

Materiały

Wybrane narzędzia
do zdalnego nauczania

- narzędzia do zdalnego nauczania w procesie uczenia się i nauczania,
- platformy edukacyjne,
- materiały uzupełniające,
- artykuły z sieci: pomysły i inspiracje

Doświadczenia i refleksje - organizacja zdalnego nauczania

- mocne i słabe strony edukacji zdalnej,
- jak organizować nauczanie zdalne? - nie tylko platforma edukacyjna.

Materiały uzupełniające

Strona www prezentująca bardziej
i mniej znane platformy edukacyjne.

Strona www z przykładowymi narzędziami ułatwiającymi współpracę między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Kolekcja materiałów z narzędziami  ułatwiającymi organizację wydarzenia online. 

Zestawienia z artykułami

Zestawienia tematyczne obejmujące opisy bibliograficzne artykułów z czasopism zawierające scenariusze zajęć przydatne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji pracy zdalnej oraz artykuły opisujące doświadczenia nauczycieli w procesie nauczania zdalnego (baza EDUKACJA).

Na skróty