top of page
KPO_21-22.png
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
Zajęcia edukacyjne: wychowanie do życia w rodzinie 
Przepisy prawa i npp
Happy Family w przyrodzie

Przepisy prawa

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa , o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Podstawa programowa

Ogrodnictwo razem
Scenariusze, programy, matreriały
Story Time

Scenariusze 

Programy, gotowe zadania

Materiały, publikacje, badania, portale

Rodzina na imprezy plenerowej
Prezentacje w genial.ly

Prezentacje w genial.ly

Dyskusja

Dyskusja
bottom of page