Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy

Image by Spencer Davis
flag-1524743_1280.jpg

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury