Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy

Image by Spencer Davis

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury