Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

III. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Image by Ahtziri Lagarde

Język łaciński w szkole

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

III. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych

Edukacja klasyczna - dziedzictwo cywilizacyjne Europy

Image by Spencer Davis
flag-1524743_1280.jpg

Edukacja patriotyczna