Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pomagają uczyć się szybciej i efektywniej!​

Metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne do stosowania zarówno w nauczaniu zdalnym jak i tradycyjnym.

Materiały uzupełniające