Socjoterapia (inaczej – terapia społeczna) to rodzaj terapii zajęciowej dedykowanej osobom, które – z różnych przyczyn – nie radzą sobie w kontaktach społecznych. Uczestnictwo w zajęciach jest szansą na zyskanie umiejętności, które ułatwiają efektywne funkcjonowanie w grupie.

Pierwotnie terapia społeczna stanowiła narzędzie psychiatrii. Obejmowała działania, które miały zapobiec społecznemu wyizolowaniu osoby chorej lub służyć ponownemu włączeniu jej do życia w społeczeństwie. Współcześnie socjoterapia jest powszechnie stosowaną metodą wykorzystywaną w pracy z osobami, które mają trudności z funkcjonowaniem w grupach społecznych.

 

 

 

Komu służy socjoterapia?


Zajęcia socjoterapii mogą być wsparciem dla osób:

 

  • chorych psychicznie,

  • cierpiących na zaburzenia osobowości, nerwice,

  • walczących z uzależnieniami,

  • niepełnosprawnych fizycznie,

  • starszych i samotnych,

  • borykających się z problemami życiowymi.

 

Jedną z najczęstszych praktyk jest organizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami zachowania (nadpobudliwych, agresywnych, wycofanych) lub z problemami emocjonalnymi (lękowych, niepewnych siebie). Obejmuje się nimi nieletnich zaniedbanych wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z trudnościami w nauce czy w kontaktach z rówieśnikami. Socjoterapia ukierunkowana jest wówczas na korektę zachowań niepożądanych, naukę norm i postaw, które umożliwiają funkcjonowanie w społeczeństwie. Czytaj więcej