Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy

Publikacja zawiera wybór scenariuszy zajęć profilaktycznych

STOP uzależnieniom

Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów

Scenariusze zajęć profilaktycznych z uczniami i rodzicami

Publikacja zawiera wybór scenariuszy zajęć profilaktycznych z uczniami i ich rodzicami

Konspekt zajęć - Narkotyki? Na co mi to.

Scenariusz dla starszych klas szkoły podstawowej

Scenariusz spotkania z rodzicami „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi

Scenariusz spotkania to gotowe narzędzie dla nauczyciela do pracy profilaktycznej z rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Dopalacze wypalacze – Spotkanie z rodzicami w szkole

Scenariusz spotkania z rodzicami informującego o zagrożeniach wynikających z pojawienia się nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy. Oprócz dostarczenia informacji, scenariusz zakłada aktywizację rodziców. Czas trwania – 2 godziny lekcyjne, osoba prowadząca: pedagog, psycholog lub wychowawca klasy.

Narkotyki i zdrowie - scenariusz zajęć interaktywnych (kl. IV-VI SP)

Lekcja nauczycielska przedstawiająca główne rodzaje substancji uzależniających (narkotyki, alkohol, depresanty, stymulanty, halucynogeny, rozpuszczalniki) i ich wpływ na psychikę oraz organizm człowieka, prezentująca społeczne skutki zażywania narkotyków.

Scenariusze zajęć

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze warsztatów dla nauczycieli i spotkań z rodzicami

 

 

Scenariusze przedstawień, apelu i konkursu profilaktycznego

 

 

 

  • "Dies irae" - scenariusz przedstawienia dotyczącego profilaktyki narkomanii