PROFILAKTYKA - PROGRAMY, PODRĘCZNIKI, STANDARDY I REKOMENDACJE

Tworzenie skutecznych programów profilaktycznych
Profilaktyka uzależnień?
Smak życia, czyli debata o dopalaczach
Antymina - artystyczny program profilaktyki uzależnień
Program profilaktyczny ARS, czyli jak dbać o miłość?
Podręcznik do programu ARS, czyli jak dbać o miłość?
Profilaktyka narkomani w szkole - materiał dla dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli
Profilaktyki uzależnień w szkole - e-poradnik
Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki
Myśl pozytywnie - program młodych detektywów "Jaś i Małgosia na tropie"
Program Fantastyczne Możliwości
Standardy profilaktyki
Profilaktyka w szkole : stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce
Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień
5Mądra ochrona - mniejsze ryzyko - strefa specjalisty (profilaktyki)
Program profilaktyki uzależnień
Młodość bez uzależnień - program profilaktyczny
Program obozu profilaktyczno-sportowego "Jeśli pozwolisz sobie pomóc, każdy samodzielny wybór może b
Unplugged - podręcznik dla nauczycieli
Unplugged - ćwiczenia
Unplugged - karty pracy dla uczniów
Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii

Publikacja podejmuje zagadnienia dotyczące realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Narkomania.edu.pl

Stop narkotykom - program profilaktyczny przeznaczony do realizacji na godzinach wychowawczych (zawiera scenariusze zajęć oraz scenariusz przedstawienia pt. „Narkomania jest chorobą – uzależnienie od narkotyków”