Nauczycielu, nauczycielko zażyjcie dawkę wiedzy - profilaktyka używania substancji psychoaktywnych

Broszura kierowana jest do pracowników systemu oświaty i podejmuje istotny temat konieczności zmian w funkcjonujących w Polsce systemie profilaktyki narkotykowej.

O narkotykach bez przesady (broszura)

Publikacja jest skierowana do młodzieży. Składa się na nią 26 tekstów, które zostały opublikowane w latach 2015-2017 w serwisie Krajowego Biura www.dopalaczeinfo.pl, autorstwa Karoliny Van Laere i Kingi Sochockiej. Broszura składa się z trzech części. W pierwszej części pn. „Młodzieńczy zawrót głowy – podejmowanie decyzji” znajdują się informacje na temat tego, jak minimalizować ryzyko związane z podejmowaniem decyzji i jakie czynniki mogą wpływać na dokonywane wybory przez młodych ludzi związ

Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach?

Edukacyjno - informacyjna ulotka skierowana jest do młodzieży. Zawiera najważniejsze informacje o nowych narkotykach oraz o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia życia.

Nowe narkotyki - dopalacze. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów,

Edukacyjno-profilaktyczna broszura skierowana jest do młodzieży gimnazjalnej i ma na celu podniesienie wiedzy na temat ryzyka używania narkotyków i „dopalaczy”, mechanizmów chroniących przed używaniem narkotyków oraz podniesienie ich kompetencji z zakresu asertywności.

Narkotyki - niebezpieczna droga

Edukacyjno-profilaktyczna broszura skierowana jest do młodzieży gimnazjalnej i ma na celu podniesienie wiedzy na temat ryzyka używania narkotyków i „dopalaczy”, mechanizmów chroniących przed używaniem narkotyków oraz podniesienie ich kompetencji z zakresu asertywności.

Dopalacze - odsłona piekła pakiet edukacyjny dla szkół podstawowych

Zbiór pomysłów na scenariusze lekcji o dopalaczach (szkoła podstawowa).

Dopalacze - odsłona piekła (starsze klasy szkół podstawowych - byłe gimnazja)

Zbiór pomysłów na scenariusze zajęć o dopalaczach dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Dopalacze - odsłona piekła

Prawdziwe historie młodych bohaterów opowiadań zebranych w publikacji.

Uzależnienia narkotykowe. Przewodnik po leczeniu

Broszura jest przewodnikiem, w którym można znaleźć informacje na temat podstawowych oddziaływań terapeutycznych i leczniczych stosowanych w placówkach leczenia uzależnień. Skierowana jest zarówno do pacjentów jak również do ich rodzin.

Uzależnienie od narkotyków - podręcznik dla terapeutów

Publikacja ta jest monografią na temat terapii uzależnień. Znajdują się w niej m.in. tematy: historia terapii uzależnień, psychopatologia uzależnień, teorie wyjaśniające uzależnienie od narkotyków, metody i formy leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, prawne i etyczne aspekty pracy z osobami uzależnionymi.

Bliżej siebie - alej od narkotyków

Krótki poradnik adresowany do wszystkich rodziców. Być może porady w nim zawarte dla wielu osób okażą się oczywiste, ale dla niektórych będą pomocne – uświadomią im, że rodzice mają decydujący wpływ na to, czy dziecko sięgnie po narkotyki.

Twoje zdrowie, bezpieczeństwo i wybór..., czyli wszystko co powinniśmy wiedzieć o alkoholu

Elektroniczna broszura informacyjna opublikowana dzięki środkom Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna.

Formy zapobiegania narkomani wśród uczniów
O narkotykach, marihuanie i dopalaczach bez histerii - poradnik dla rodziców

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców. Dla tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu. Publikacja ta kierunkowana jest zarówno na zwiększenie wiedzy jak również zwiększenie umiejętności wychowawczych. Porusza m.in. zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie poprawnych relacji z dorastając

Polityka karna wobec osób używających narkotyki

Wybór artykułów na temat narkotyków i prawa narkotykowego