8.jpg

e-stawiam na ZDROWIE - strona ogólnopolskiej kampanii realizowanej w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

2.jpg

Nie, bo tak! - strona społeczno-edukacyjnej akcji "Nie piję, bo tak", której celem jest wspieranie młodych ludzi w asertywności i nauczenie ich odmawiania, gdy ktoś proponuje im alkohol oraz mówienia „Nie piję i już. Nie muszę mieć powodu.” Helvetica Light to czytelna czcionka z wysokimi i wąskimi literami, sprawdza się dobrze na prawie każdej stronie.

4a.jpg

Krzywo weszło – zmień ustawienia ma za zadanie pokazać jak niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniem jest używanie substancji psychoaktywnych oraz to, że bez nich można prowadzić prawdziwe, szczęśliwe życie. " Krzywo weszło..." to ogólnopolska kampania adresowana do młodych ludzi oraz ich rodziców. Jej celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używanie narkotyków i tzw. dopalaczy. Inicjatywa została oparta na grze edukacyjnej, wykorzystującej motyw ustawień smartfona. Celem organizatorów kampanii – Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej jest edukowanie na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych. Za kreację kampanii, produkcję gry, spotów internetowych, strony internetowej oraz emisję kampanii w mediach odpowiada Fabryka Komunikacji Społecznej. Kampania trwała od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r. Materiały interaktywne można wykorzystać na zajęciach profilaktycznych w szkole, zagrać w domu online w grę i sprawdzić swoją wiedzę na ten temat.  

13b.jpg

Narkotyki? Na co mi to! Odleć z nami, nie z narkotykami! - quiz dotyczący używania narkotyków przez młodzież, to element kampanii społecznej realizowanej w 2012 roku, która kontynuowała przekaz z roku 2011: promowanie zabawy, nauki i pracy bez wspomagania środkami psychoaktywnymi.